Aanpak

Antenno bouwt bruggen tussen strategisch denken en daadkrachtige implementatie. Samen bouwen we aan een onderscheidende positionering voor uw organisatie. Ons doel? Uw grootste troeven uitspelen door het creëren van ultieme klantbelevingen en uw doelgroepen treffen op cruciale raakpunten.

Uw plannen

Uw context vormt het uitgangspunt. Uw unieke situatie is bepalend voor onze manier van samenwerken. Zo kan u behoefte hebben aan een extra dosis expertise in huis: een consultant als vast aanspreekpunt waar u gedurende langere tijd bij terecht kunt. Of u heeft nood aan extern advies om veranderingen vanop een gezonde afstand in goede banen te leiden. Antenno zorgt telkens voor de gepaste specialisten.  

Mensen meekrijgen

Richting geven en ruimte scheppen om te participeren

U moet altijd uw werknemers meekrijgen, of uw organisatie nu staat voor een herpositionering, lancering van een nieuwe dienst, groei of kanteling. Wij werken graag vanuit cocreatie en participatie aan interne change-begeleiding en -communicatie. We zetten in op het stimuleren van de positieve relatie tussen klanten, organisatie en medewerkers. Zo worden veranderingen duurzaam geworteld en deel van de dagelijkse praktijk.

Verschillende diensten meenemen in marktgerichtheid en customer centricity

Marktgerichtheid en customer centricity houdt een attitude in die wordt uitgedragen door de hele organisatie. Het is dus niet alleen de taak van de sales- of marketingafdeling. Met onze aanpak worden alle relevante diensten betrokken, elk vanuit hun eigen behoeften en meerwaarde.