Inhouse opleiding – Product Management

Hoe kunnen producten en diensten perfect inspelen op de noden in de markt? Onze marketeers met jaren ervaringen stelden een flexibel programma op waar theorie en praktijk zijn verweven. We gaan samen aan de slag met uw reële ideeën of producten en brengen lacunes, verbeteringen en nieuwe mogelijkheden in kaart.

Dag 1

 • De product manager en haar omgeving
 • Het productontwikkelingsproces 3.0
 • Klanten, concurrenten & de wereld daarbuiten
 • Creatieve technieken

Dag 2

 • Naar een echte product/marktcombinatie
 • Project management: the basics
 • Business cases en pricing
 • Value propositie: waarde creëren voor je klanten
 • Go-to-market
 • Briefing MVP

Dag 3

 • Cocreatieve technieken
 • Hoe ziet succes eruit? Key Performance Indicatoren (KPI’s) bepalen
 • Storytelling
 • Aan de slag met uw product of dienst
 • Minimum Viable Product van uw product of dienst ontwikkelen en voorstellen

Geïnteresseerd?

 

Wij behandelen uw gegevens met zorg! Lees er hier alles over.