Internal branding

Internal branding bouwt uw merk op van binnen naar buiten

Organisaties die zich authentiek positioneren, ademen de essentie van hun (merk)missie in alles wat ze doen. Internal branding verbindt het denken, doen en handelen van uw medewerkers met uw merkwaarden. De essentie? Mensen meekrijgen. Want: mensen maken merken. Zorg dat uw medewerkers de strategie van uw organisatie mee waarmaken. Zo creëert uw organisatie een positieve dynamiek tussen het management, betrokken medewerkers en klanten.

Wat houdt internal branding in?

  • Is de missie helder voor en gedragen door iedereen in de organisatie?
  • Is de uitgestippelde strategie gekend in heel de organisatie?
  • Hoe vertalen we onze kernwaarden naar concrete beslissingen, attitudes en gedrag in onze organisatie?
  • Hoe kunnen we de omslag naar een klantgerichte bedrijfscultuur realiseren?
  • Wie zijn de sleutelfiguren uit de organisatie die het verhaal kunnen uitdragen?

 

Een internal-brandingtraject inzetten?

Neem contact op

Wanneer kan internal branding iets voor u zijn?

  • Bij een fusie, als u op weg bent naar identiteit en samenhorigheid 
  • Als u uw strategie intern sterker wilt verankeren
  • Als initiatieven die genomen worden, niet overeenkomen met prioriteiten of gemeenschappelijk belang
  • Als meer dan de helft van uw organisatie uw elevator pitch niet vlot kan uitleggen