Mijlpalen en projecten

Bij het opstellen van een bedrijfskompas krijgt u de krijtlijnen van de te volgen route helder in beeld:

  • Wat zijn de concrete doelen die we als bedrijf voorop stellen?
  • Welke mijlpalen voor de toekomst leggen we nu vast ?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die binnen de vooraf bepaalde tijd en het vooropgestelde budget kunnen halen?

Uiteraard kunnen onze consultants u ook op het verdere pad blijven bijstaan, als klankbord en coach. Die rol van compagnon de route nemen we heel graag op.

"Het bedrijfskompas geeft richting bij het implementeren van strategische keuzes vanuit het perspectief van de klant en de identiteit van de organisatie."