Merken versterken

Op basis van een gerichte positioneringsoefening wordt inhoud gegeven aan het merk. We maken hierbij een onderscheid tussen merkidentiteit en merkimago. Een imago is een extern gegeven van perceptie, terwijl de bepaling van de identiteit een intern proces is:

  • Wat zijn de intrinsieke merkwaarden?
  • Welke identiteitskaart draagt het merk?
  • Welke belofte maakt het merk?
  • Welke posities nemen concurrenten in en hoe verhouden we ons daartoe?

Verschillende dimensies van uw bedrijfsidentiteit

Net zoals bij mensen is de eerste indruk bijzonder bepalend. Een doordachte huisstijl definieert uw bedrijf op verschillende vlakken en dimensies.

  • Visuele identiteit: logo, kleurgebruik huisstijl, lettertypes, vormgeving website.
  • Talige identiteit: woordgebruik, register, toon en schrijfstijl.
  • Inhoudelijke identiteit: waarden, interesses, aanbod van producten of diensten.

Vanuit vakmanschap in verschillende (creatieve) disciplines krijgt uw merk een eigen karakter, kleur en toon. We bundelen de essentie van uw merkpersoonlijkheid in een brand book. Die huisstijlgids bevat duidelijke richtlijnen en vormt de toetssteen voor al uw interne en externe communicatie.

"Sterke merken komen tot de essentie."