Experience design

Nieuwe, digitale technologie biedt enorm veel mogelijkheden om contactmomenten met klanten efficiënter en aangenamer te maken. Vooral de beleving van de klant staat centraal: elk product of elke dienst bestaat uit een geheel van ervaringen.

Digitaal als speerpunt in klantgerichte interacties

Door ervaringen op innovatieve manieren vorm te geven, creëert u meerwaarde voor klanten. De verandering kan minimaal zijn, of radicaal.

  • Hoe creëert u digitale interactie waarbij het moment van contact zo nauw mogelijk aansluit op de leefwereld van klanten?
  • Welke bestaande behoeftes kan u op een compleet andere manier vervullen door gebruik te maken van digitale technologie?

 

Van idee naar implementatie

Hoe kunnen we de nieuwe vormen van interactie zo optimaal mogelijk valoriseren? Een co-creatieve aanpak rond service design, journey mapping, personae, user-testing zet ons samen op weg om nieuwe concepten te ontwikkelen en te testen.
Zo loodsen we uw idee naar de volgende fase. Van prototype, over minimal viable product (MVP), tot een go-to-market met impact.