Fundamenten blootleggen

Door het stellen van juiste vragen faciliteren – letterlijk: vergemakkelijken – human capital consultants dat proces. Dankzij een zesde zintuig voor het aanvoelen van en inspelen op de groepsdynamiek graven ze samen met u naar de onderliggende fundamenten van uw organisatie

De rol van de human capital consultant is het aanreiken van de juiste vragen en het capteren van de collectieve intelligentie:

  • Hoe kunnen we mensen rond een thema gefocust laten communiceren, om zo samen een consensus te bereiken?
  • Hoe creëren we een kader waarbinnen mensen hun inhoudelijke kennis en expertise met elkaar kunnen delen?
  • Welke werkvorm werkt het meest efficiënt voor de deelnemers?
  • Draagt iedereen actief bij of zijn er mensen die omwille van karakter of groepsdynamiek op de achtergrond blijven? Hoe betrekken we hen bij het proces?.
  • Hoe gaan we om met conflicten? 

Een waardevol traject

De missie scherp krijgen is vaak de eerste stap. Nadien volgt vaak een traject waarbij een bedrijfskompas wordt uitgetekend. Daarin verwoorden we de strategie die naar de gemeenschappelijke doelen leidt.

Onze expertise in interne communicatie zorgt er ook voor dat we medewerkers meekrijgen, zodat ook zij de missie en strategie mee uitdragen.