Mensen maken merken

Organisaties die zich authentiek positioneren, ademen de essentie van hun missie in alles wat ze doen.

  • Is de missie helder voor en gedragen door iedereen in de organisatie?
  • Is de uitgestippelde strategie gekend in heel de organisatie?
  • Hoe vertalen we onze kernwaarden naar concrete beslissingen, attitudes en gedrag in onze organisatie?
  • Hoe kunnen we de omslag naar klantgerichte bedrijfscultuur realiseren?
  • Wie zijn de sleutelfiguren uit de organisatie die het verhaal kunnen uitdragen?

Internal branding overstijgt de communicatie- en HR-afdeling. Betrokkenheid van de directie en operationele verantwoordelijken is essentieel. Zo creëert uw organisatie een positieve dynamiek tussen het management, betrokken medewerkers en klanten.

Een continu proces van inspiratie en verbetering

Uiteraard werken we in dit traject toe naar een momentum. Maar dat mag slechts het begin zijn. Internal branding is pas een succes wanneer het verankerd is als een duurzaam proces.

Loyaliteit en engagement kunt u immers niet kopen met één interne communicatiecampagne. Alleen wanneer medewerkers een klik voelen met de bedrijfscultuur, zullen ze zich op lange termijn binden en engageren.

"Customers will never love a company until the employees love it first."