Uitdagingen voor wendbare organisaties

Medewerkers die in zelfsturende teams aan de slag zijn, beschikken over veel vrijheid om hun werk zelf te organiseren. Ze krijgen en nemen verantwoordelijkheid. Veel organisaties worstelen met gelijkaardige uitdagingen:

  • Hoe kunnen organisaties continuïteit creëren in de coaching en ondersteuning van medewerkers die steeds in een wisselend teamverband werken?
  • Wat zijn instrumenten waarmee medewerkers van zelfsturende teams meetbare doelstellingen kunnen vastleggen, opvolgen, evalueren en bijsturen?
  • Welke trajecten kunnen organisaties uitstippelen om medewerkers te begeleiden in de ontwikkeling van hun leiderschapscapaciteiten?

Mensen staan centraal

Vaak zijn veranderingsprocessen de aanleiding om te sleutelen aan het organisatiedesign.

Net zoals Antenno klantgericht denken promoot, willen we bij organisaties ook een medewerkersgerichte reflex kweken. Mensen staan daarom centraal bij het vormgeven van de organisatiestructuren.