De essentie beter maken

Bij een denkoefening over het huidige aanbod brengen we lacunes, verbeteringen en nieuwe mogelijkheden in kaart:

 • Waar wordt waarde gecreëerd en waar gaat waarde verloren?
 • Welke producten en diensten maken een positionering oprecht?
 • Kunnen nieuwe producten of diensten uw marktpositie versterken?
 • Kan een product een dienst worden, of omgekeerd?
 • Wat is de gepaste go-to-market strategie?

Van portfolio management tot service design

Een portfolio van diensten en producten groeit vaak organisch vanuit een bedrijfshistoriek, vanuit integraties, of vanuit interne structuren en verantwoordelijkheden. Dit herbekijken kan zorgen voor extra perspectieven. Van het bestaande aanbod rationaliseren, bundelen of herdefiniëren tot het creëren van iets totaal nieuw.

Bij het herdenken van bestaande portfolio staan klanten en hun noden centraal. Met een customer journey identificeren en visualiseren we interacties en ervaringen van een klant doorheen de spreekwoordelijke reis van het beslissingsproces. Bij service design zetten we effectief de stap naar implementatie en ontwikkelen we nieuwe serviceconcepten.

Servicereflex kweken

In onze diensteneconomie wordt vaak nog taak- en productgericht gewerkt. Maar: grenzen tussen producten en diensten vervagen.

Een product kan zelden zonder diensten en diensten vragen tastbaarheid. Voor veel organisaties is vinden van een nieuw evenwicht tussen die twee een uitdaging, en de aanleiding voor een transformatie.

 

 • Opzetten van een innovatieproces (digitaal en analoog)
 • Go-to-market plan
 • KPI’s en klantenfeedback integreren in je product roadmap
 • Mensen meekrijgen
  • innovatief denken als team : foursight.
  • een innovatieve bedrijfscultuur opzetten
  • kids for innovation
"Elke bedreiging is ook een opportuniteit. Durf omdenken."