Ontdek hoe FourSight jouw team kan versterken

Antenno begeleidt organisaties en bedrijven om tot innovatieve ideeën te komen. Opdat die ideeën ook naar krachtige resultaten zouden leiden versterken we ook jouw teams. Eén van de instrumenten die we daarvoor gebruiken is een typologie van denkprofielen, ontwikkeld door FourSight. Er wordt ook voortdurend bijkomend onderzoek gedaan, op basis waarvan de technieken worden bijgestuurd volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

FourSight als methodiek om je teams te versterken

Al te vaak blijven waardevolle ideeën hangen in een goedbedoelde interne ideeëndoos. Projecten hebben ook daadkracht nodig. Veel daadkracht. Meer nog: succesvol ondernemen vergt een combinatie van heldere probleemstelling, nauwgezette ontwikkeling en daadkrachtige uitvoering. Alleen zo kunnen teams klanten nog beter op hun wenken bedienen.

Inzichten over eigen denk- en gedragsvoorkeuren

In deze bijtank-sessie gebruiken we de methodiek van FourSight om inzichten aan te reiken over eigen denk- en gedragsvoorkeuren. Dit aan de hand van dé vier ingrediënten van succesvol ondernemen: verhelderen (clarify), ideeën genereren (ideate), plannen uittekenen (develop) en uitvoeren (implement).

Het brengt niet alleen veel zelfkennis bij, medewerkers leren ook veel over hun collega’s. Ze leren hoe ze elkaar best benaderen. Eén enkele FourSight-sessie levert vaak al waardevolle inzichten die de performantie van het team verbeteren, maar vaak is het een onderdeel van een breder traject richting een klant- en resultaatgerichte cultuur.

Zowel individuele medewerkers als teams

Een FourSight-sessie levert zowel voor individuele medewerkers als voor teams waardevolle inzichten op.

Voor individuen | Wie de eigen gedachtengang in perspectief kan plaatsen, vervalt niet snel in automatismen. FourSight is een krachtig referentiekader. Mensen kunnen zich daarbinnen oriënteren binnen vier grote dimensies, waardoor ze zich bewuster worden van hun eigen voorkeuren. Zo ontstaat ruimte om anders – efficiënter, performanter en doelgerichter – te handelen.

Voor mensen teams | Met deze sessie zal je technieken ontwikkelen die je teamwerk ten goede komen. Zorg ervoor dat de ideeën zich ook vertalen naar concrete resultaten. Je medewerkers zullen de reflex kweken om af en toe stil te staan bij het ‘waarom’ van je bedrijf. Je zal je processen versnellen en optimaliseren door samenwerking onder collega’s te verbeteren.

We bieden FourSight-sessies op maat, vraag er naar!

 

Wij behandelen jouw gegevens met zorg! Lees er hier alles over.