10 principes voor het nieuwe werken

10 principes voor het nieuwe werken

In het rapport ‘Future of Jobs’ voorspelt het World Economic Forum hoe de jobmarkt zal veranderen de volgende jaren. Enkele opmerkelijke vaststellingen.

Enkele markante voorspellingen 

 • Tegen 2025 zal 52% van de werkuren worden gepresteerd door machines. Vandaag is dat 29%. Automatisering en artificiële intelligentie zijn dus niet meer te negeren.
 • Het belang van leren groeit. Tegen 2022 moeten we allemaal zo’n 101 dagen bijleren om bij te blijven.
 • Digitale specialisten zijn de komende jaren nog meer gegeerd op de arbeidsmarkt. In die domeinen laait de war for talent nog harder op.

Competenties van de toekomst

Er zijn daarom verschuivingen in de competenties die van werknemers worden verwacht.
Kwaliteiten die de komende jaren belangrijker worden:

 • Analytisch denken en innovatie
 • Actief leren
 • Creativiteit, originaliteit en initiatief nemen

Kwaliteiten die in belang afnemen:

 • Handigheid, uithouding en precisie
 • Geheugen
 • Beheer van financiële en materiële middelen

Het nieuwe werken

Als het gaat over die uitdagingen, dan valt al snel de term ‘het nieuwe werken’. Onder die paraplu zitten een hele hoop principes om arbeid anders te organiseren.

Denk jij meteen aan thuiswerk en flexibele uren? Juist. Maar het is meer dan dat. Tien principes om rekening mee te houden:

 • Medewerkers beoordelen op resultaten. Niet op aanwezigheid.
 • Kwalitatieve of kwantitatieve criteria maken medewerkers duidelijk wat er van hen wordt verwacht.
 • Medewerkers krijgen de autonomie om zelf te bepalen hoe ze hun resultaten behalen.
 • De infrastructuur om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken is er. Zowel technologisch als fysiek.
 • Flexibel werk moet kunnen onder.
 • Dialoog en inspraak zorgt voor een optimale organisatie van het werk.
 • Aanmoedigen van samenwerking tussen medewerkers.
 • Zorg dragen voor de balans tussen werk en privéleven.
 • Duidelijke afspraken maken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van werknemers.
 • Geloven in medewerkers als inspiratiebron voor innovatie.

Bron: vacature.com