Resultaatdomeinen

De eerste stap in een inhouse samenwerking is het definiëren van de resultaatsdomeinen. Wanneer beschouwen we de opdracht als geslaagd? Wat moet er absoluut (als eerste) worden aangepakt? Hoeveel tijd willen we grosso modo spenderen aan de verschillende resultaatdomeinen? We werken toe naar een helder kader en dito wederzijdse verwachtingen.

Start!

Vanaf dan duwt onze marketeer het gaspedaal in. De inhouse consultant werkt met en tussen jouw medewerkers. Hij of zij zet zaken in gang, zoekt naar opportuniteiten en levert op. Onze consultants hebben immers ervaring in uiteenlopende omgevingen en zijn het gewend om snel te schakelen van dromen en denken naar doen.

Brede competenties

Onze consultants hebben sowieso een brede blik op marketing en een ruim interesseveld. Daarnaast worden ze bijgestaan door een ondersteunend team met complementaire vaardigheden. Dit team staat klaar om extra gewicht in de schaal te gooien op momenten dat jouw organisatie er nood aan heeft. Hierdoor creëren we maximale impact en efficiëntie.

De verandering is nog niet concreet. Waarom wel al communiceren?

Het is een hardnekkige misvatting dat communiceren pas relevant wordt als een veranderingstraject resultaten heeft. Vanuit een management- of change team wordt er vaak op de rem gestaan: eerst beslissingen afwachten. Maar wachten is niet altijd wijs. Medewerkers van meet af aan meenemen, geruchten vermijden en samen een gevoel van urgentie opbouwen, dragen net bij tot een positief traject.

Een tweede misvatting: communiceren bestaat niet alleen uit informeren. Communicatie kan verbinden en bruggen bouwen. Door te luisteren bijvoorbeeld. Of door de mogelijkheid te voorzien voor medewerkers om hun vragen en bezorgdheden kenbaar te maken. Denk dus in twee richtingen: niet alleen ‘wat wil ik als change maker kwijt?’, maar ook ‘waar hebben medewerkers behoefte aan?’.

De dialoog aangaan helpt vertrouwen te winnen vanaf de allereerste fase. Maar vroeg in  dialoog treden, heeft ook een valkuil. De belangrijkste les? Geef geen antwoorden die je niet kan waarmaken. Ongerustheden moet je proberen te kanaliseren, maar soms kan het antwoord ook zijn: ‘Dat weten we nog niet’.

Vier elementen van veranderingscommunicatie

1. Thema’s

Binnen een veranderingstraject ontstaat snel de perceptie alsof er allemaal losse initiatieven worden genomen. Een duidelijke paraplu kan mensen helpen om de link te maken tussen veranderingen en strategie.

2. Momentums

Op scharniermomenten kunnen twee dingen gebeuren. Ofwel ontstaat er weerstand, ofwel krijg je de wind in de zeilen.

 

Op die momenten is het belangrijk om verschillende registers te bespelen:

  • Logos: dankzij feiten, documentatie en objectiviteit worden mensen rationeel overtuigd van het traject.
  • Pathos: erken de emotionele reacties van medewerkers en creëer een gevoel waar mensen deel aan willen hebben.
  • Ethos: zorg dat de change agents geloofwaardig zijn, want zonder vertrouwen in de mensen die aan het roer staan, kom je niet ver.

3. Stakeholders

Bij elke verandering zijn er verschillende stakeholders met verschillende behoeften. Zorg ervoor dat je hen in kaart brengt, weet welke invloed en belang ze hebben en welke communicatieband je met hen wil aangaan.

4. Why

De ‘waarom’ van verandering duidelijk maken, lijkt een ‘no-brainer’. Toch wordt deze stap vaker overgeslagen dan je denkt. Veel organisaties duiken meteen in de operationaliteit. Maar is de gemeenschappelijke droom en het punt op de horizon niet wat iedereen vooruit drijft?

Het houdt nooit op

Rick Maurer beschrijft verandering als een cyclisch proces. Doe de oefening eens voor jezelf: hoe lang is jouw organisatie al in beweging? Door je ervan bewust te zijn dat elke changecyclus wordt gevolgd door een nieuwe, weet je hoe belangrijk het is om een verhaal te brengen dat klopt, resultaten zichtbaar te maken en te borgen.

 

“Het is vertrokken vanuit de nood om de interne participatie te verhogen in een changemoment. De MOS-meting heeft aangetoond dat we er nog niet zijn, maar tegelijkertijd bevestigden de resultaten dat sommige zaken om verandering vragen. Het doet deugd om te zien dat we al met de juiste dingen bezig waren.”

 

 

Wie heeft u meteen betrokken nadat u een eerste indruk had wat MOS voor jullie kon betekenen?

“Twee departementen: HR en marketing. HR omdat het gaat om een medewerkersbevraging. Marketing omdat ik van in het begin aanvoelde dat het in belangrijke mate over communicatie zou gaan. De marketingafdeling neemt bij ons grotendeels de interne communicatie op.”

Hoe verliep de MOS-meting zelf?

“Heel vlot. Het was een heel prettige samenwerking. Ook de afstemming tussen de marketingafdeling en het MOS-team verliep heel goed. Het helpt natuurlijk als de response rate hoog is. De introspectie-oefening zelf werd heel goed onthaald en medewerkers hebben spontaan massaal deelgenomen.”

Hoe hebben jullie intern over MOS gecommuniceerd?

“Nu is de fase dat we intern communiceren over de resultaten. Door de coronacrisis is dat wat later dan gepland. We hebben gekozen om de communicatie anders aan te pakken dan we gewoonlijk doen. We nemen namelijk al een aantal elementen uit de resultaten mee om meteen anders te doen. Bijvoorbeeld de boodschap kristalhelder brengen. Voor het eerst doen we dat aan de hand van een animatiefilmpje. MOS biedt een kader, maar het is heel belangrijk om daar als bedrijf iets van jezelf van te maken. Tot op teamniveau kijken we wat die resultaten nu voor de concrete werkrealiteit kunnen betekenen. We willen medewerkers blijven betrekken en stimuleren om er ook echt iets mee te doen.”

Heeft de MOS interne dilemma’s of meningen beter geobjectiveerd?

“Objectivering zou ik het niet noemen, eerder bewustmaking. Er zijn zaken die je al weet en die de meting inderdaad bevestigt. Maar er zijn ook resultaten waar je in eerste instantie tegenin gaat. Totdat je er toch over begint na te denken en tot nieuwe inzichten komt.”

Wat doen jullie er nu concreet mee?

“Drie dingen. Ten eerste hadden we onlangs een terugkommoment met het management. Het was heel fijn om te zien dat iedereen op zijn domein al actie had ondernomen voor een aantal quick wins.

Ten tweede door op een meer structureel niveau actiepunten op langere termijn aan te stippen. We hebben wel heel bewust gekozen om MOS niet als een zoveelste project te zien, maar als iets dat wordt meegenomen in alles wat we doen. Anders gaan we bij een volgende meting, binnen twee jaar, onvoldoende progressie zien. We moeten zorgen dat de veranderingen die we doorvoeren landen. We moeten blijven zeggen waarom we het doen en mensen moeten het hun daadwerkelijk eigen maken.

Ten derde door anders te doen. Bijvoorbeeld wat ik vertelde over het communiceren van de resultaten. Een ander voorbeeld is leiderschap. Dat is heel moeilijk om concrete acties rond op te zetten, zeker rond intern leiderschap. Daar is ook het idee om meer te ‘tonen’ wat een bepaalde manier van leiderschap invullen is dan om het altijd te proberen met zoveel woorden uit te leggen.”

Hoe plaatst u MOS ten opzichte van andere metingen rond klant- of medewerkerstevredenheid?

“We hebben al een aantal verschillende metingen uitgeprobeerd. MOS onderscheidt zich door voldoende breed te zijn. Daarmee bedoel ik vooral: niet te eng. Dat is bij andere metingen weleens het geval. MOS bekijkt waardecreatie op verschillende vlakken – klanten, medewerkers, stakeholders, maatschappij. Als je één van die dingen eruit pikt, riskeer je de andere uit het oog te verliezen. Zo hebben wij in het verleden vooral op customer intimacy ingezet. Met MOS kunnen die verschillende aspecten in balans worden gehouden.”

Raadt u andere organisaties aan om de MOS-meting te doen?

“Ja, absoluut. Omdat ik vind dat je moet luisteren naar wie je het naast aan het hart ligt, namelijk je directe medewerkers. Bovendien hoop ik dat er een community komt rond MOS. Veel bedrijven zitten met gelijkaardige uitdagingen, zelfs over sectoren heen. Het zou heel fijn zijn om elkaars geleerde lessen te kunnen delen.”

“Na een sollicitatietraject kwam ik bij het team van Antenno terecht. Een eerste werkervaring is altijd spannend, maar voor mij ging het voornamelijk gepaard met heel veel goesting.

Tot voor kort was ik masterstudent politieke communicatie. Ik verdiepte me in de verhouding tussen publiek, media en politiek. Een verhouding die niet altijd in evenwicht is, maar die heel belangrijk is om te begrijpen. De onderliggende machtsverhoudingen hebben immers een invloed op de communicatiestrategie. Weten wat er leeft, actuele evoluties van dichtbij opvolgen én erop inspelen met de juiste communicatie zijn de sleutels naar een succes en dat geldt niet enkel binnen de politieke context.

Deze verhouding heeft me altijd geboeid. Zo schreef ik een thesis over alternatieve media als criticaster van traditionele media. Het machtsspel tussen politiek, publiek en mediaconglomeraten levert niet altijd winnaars of verliezers op.

Eerder volgde ik een opleiding Agogische wetenschappen. Daar leerde ik cocreatief en projectmatig werken. Ik heb er mogen proeven van het inrichten van projecten, het analyseren van stakeholders en het opstellen van personae. In het masterjaar werden we regelmatig uitgedaagd om een innovatief project te bedenken en uit te werken tot een businessplan. Ook hebben we voor organisaties innovatieve oplossingen mogen uitwerken voor een specifiek probleem. Op deze manier maakte ik  kennis met de praktijk en organisaties uit het middenveld.

Deze uiteenlopende opleidingen hebben me gekneed tot wie ik ben en dat bleek een perfect fit te zijn voor de inlevingsstage bij Antenno. Ik zag dit dan ook als een uitgelezen kans om ervaring op te doen binnen communicatie en marketing. Twee domeinen die me enorm interesseren en waar ik graag in wil groeien. Ervaring in de non-profit en politieke sector heb ik al, maar ook de profitsector vind ik bijzonder interessant. Levenslang en levensbreed leren zijn twee begrippen uit mijn opleiding die ik goed heb onthouden. Enkel zo kan je als persoon groeien naar een betere versie van jezelf. Het vinden en grijpen van kansen is daarbij een must.

Bij Antenno heb ik alvast die kans gegrepen. Zo heb ik de mogelijkheid om mijn kennis te verdiepen op het vlak van communicatie en te verbreden op het vlak van marketing. In mijn opleidingstraject komen zowel communicatie, branding, digital marketing, design, digitale innovatie en strategische marketing aan bod.

Maar dit traject is geen theoretische opleiding. Ik zal ook zelfstandig klanten helpen, weliswaar met de nodige coaching. En ik sta het Antenno-team bij waar ik kan, in klantenprojecten en met Antenno-communicatie. Na deze praktijkgerichte opleiding verwacht ik mijn rugzak gevuld te hebben met een stevige dosis extra kennis en hoop ik van verschillende markten thuis te zijn.”

 

Ons team leren kennen?

Dit zijn de gezichten achter Antenno