Co-creatie werkt maar vraagt moed. Durf jij te springen?

Co-creatie werkt maar vraagt moed. Durf jij te springen?

Co-creatie lijkt vandaag een van de toverwoorden in marketing & business. Maar wil het zijn belofte inlossen als een krachtige strategie voor externe en interne participatieprocessen, dan moet aan één belangrijke voorwaarde worden voldaan: alle betrokkenen moeten het eens zijn over de spelregels.

In marketing staat co-creatie in de eerste plaats bekend als de overtreffende trap van customer insight. Als een manier om de klantgerichtheid van een bedrijf te verbeteren dus. Bij een co-creatief traject wordt rechtstreeks beroep gedaan op de eindgebruiker om een product of dienst te ontwikkelen of vernieuwen. Het bedrijf engageert zich om te luisteren. In ruil delen gebruikers hun kennis en ervaringen. Co-creatie kan dan diverse vormen aannemen, van het aan de slag gaan met feedback, tot klanten aansporen om mee nieuwe producten te bedenken.

Overal opportuniteiten

Maar co-creatie is ruimer dan dat. Elke keer dat jouw bedrijf een derde partij aanspreekt voor advies, is er een opportuniteit voor co-creatie. Waar gaat het om? Samen, in een gezamenlijk proces, vragen stellen en antwoorden zoeken. De voordelen van een geslaagde co-creatie kunnen tellen: diepgaande inzichten, constructieve kritiek en verrassende nieuwe oplossingen. ‘Co’ wijst op samen, zover was je al, dat betekent dus dat iedereen aan tafel zich betrokken voelt én reële inspraak heeft. Net daar knelt vaak het schoentje.

De aanpak van Antenno is gebouwd op co-creatie. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Om onverenigbare verwachtingen en ongelijke engagementen te vermijden, leggen we graag vooraf de spelregels vast.

De spelregels van een gedragen co-creatie

Co-creatie: de spelregels

De weg en het doel

We gaan niet liegen: co-creatief samenwerken vraagt moed. Voor een organisatie in verandering is er durf nodig om die dynamiek richting te geven. Co-creatie heeft een onzekere uitkomst, daarom moet een bedrijf – en het management in het bijzonder – durven loslaten. Het gesprek moet dus écht open zijn. Participatie mag niet louter een legitimatie zijn van beslissingen die eerder werden genomen. Pas als een organisatie bereid is van gedacht en van koers te veranderen op basis van input, voelen medewerkers, klanten en andere stakeholders zich echt betrokken bij het proces.

Hoe gaat dat proces dan in zijn werk? Onder begeleiding van Antenno-adviseurs engageren alle betrokkenen zich voor een open gesprek. Er wordt vrijuit gediscussieerd. Onuitgesproken spanningen worden expliciet gemaakt, dingen worden bij hun naam genoemd, problemen worden tot aan de wortel blootgelegd. Maar we gaan met evenveel toewijding op zoek naar de sterktes van de organisatie, naar onverwacht potentieel en onderliggende motivaties. Geen doelloos debatteren dus, wel een strak proces waar ideeën de vrije loop krijgen in de richting van een afgelijnd doel.

Deze uitwisseling vindt plaats binnen een vertrouwelijke en veilige ruimte waar eerlijkheid wordt beloond met vertrouwen. Het resultaat is een breed en gefundeerd beeld van de ware organisatiewaarden.

Maar daarmee stopt het proces niet. Het gaat verder in de manier waarop de organisatie naar buiten komt. Marketing is geen praatjesmakerij, het is een vertaling van de authentieke visie en cultuur van het bedrijf. Op die manier kan co-creatie ook een belangrijke rol spelen in het interne en externe adoptieproces.

Met een co-creatieve aanpak wil Antenno de interne processen optimaal afstemmen met de externe branding, positionering en strategieën van een organisatie. Concreet: een bedrijf met een open cultuur heeft warme, menselijke contacten met partners en klanten en staat constructief tegenover feedback.

Meer weten over onze brede visie op marketing?

Inschrijven voor de nieuwsbrief?

U krijgt ongeveer één keer per maand nieuws, inspirerende cases of info over onze bijtanksessie in uw mailbox.

We behandelen uw gegevens met zorg. Lees gerust onze data policy in mensentaal.

Klaar om te co-creëren?

Contacteer ons