Market Orientation Score: Wanneer is het ideale moment voor een marktgerichtheidsmeting?

Market Orientation Score: Wanneer is het ideale moment voor een marktgerichtheidsmeting?

Een MOS-meting kan interessant zijn in verschillende situaties: als opvolgingstool, als hefboom om interne veranderingen door te voeren of bij overname of fusie. Relevant voor elk bedrijf dat wil inspelen op een veranderende markt. Antenno ontwikkelde de MOS-scan, samen met Prof. Dr. Rudy Moenaert, een zelfevaluatie die de marktgerichtheid van uw organisatie in kaart brengt. Waarom zou je hiermee aan de slag gaan?

Altijd

Het is altijd het juiste moment. Het is voor elk bedrijf gezond om regelmatig een strategische reflectie in te bouwen. De MOS-meting is een ideaal instrument om die te objectiveren. Het biedt feiten en data waarop je ontwikkelingen in een organisatie kan opvolgen.

Als je organisatie moet transformeren en je wil de juiste richting bepalen bijvoorbeeld. Dan sta je voor het transformatievraagstuk: de goede punten moet je uitbouwen, de mindere punten moet je op niveau brengen. Of bij het opvolgingsvraagstuk: je wil weten waar je als organisatie staat. Je kan een MOS-meting op geregelde basis uitvoeren en kijken waar de verschuivingen liggen.

Momentum

MOS kan nuttig zijn voor interne sensibilisering. Je creëert een momentum door mensen te bevragen over hun visie op marktgerichtheid en de resultaten terug te koppelen. Het thema komt op de agenda en werknemers denken na over wat hun eigen rol kan zijn in de marktgerichtheid van de organisatie.

Wanneer je het ook doet, door vragen te stellen verander je al. Los van de uiteindelijke resultaten. Om het met de woorden van Stephen Covey te zeggen: ‘If there is no involvement, there is no commitment’. De betrokkenheid start van zodra je vragen stelt, daarmee is de verandering begonnen. Daarna moet je de resultaten delen binnen je organisatie en dan ben je helemaal vertrokken.

Fusie of overname

Een situatie van fusie of overname kan een ideaal moment zijn voor een MOS-meting. Overnemers krijgen een direct en duidelijk beeld van waar het bedrijf in kwestie staat. Het is de basis voor strategische keuzes: welke richting gaan we op, hoe laten we de organisatie verder ontwikkelen? Dankzij de MOS-meting heb je de bouwstenen in handen om direct en daadkrachtig aan de slag te gaan.