Market Orientation Score: Wat maakt het verschil tussen falen en schitteren in marktgerichtheid?

Market Orientation Score: Wat maakt het verschil tussen falen en schitteren in marktgerichtheid?

Sommige bedrijven munten uit in klantgerichtheid. Andere hebben het moeilijk om de aansluiting met de markt te vinden en te behouden. Dit zijn de belangrijkste succesfactoren en valkuilen.

Antenno ontwikkelde de MOS-scan, samen met Prof. Dr. Rudy Moenaert, een zelfevaluatie die de marktgerichtheid van uw organisatie in kaart brengt. Waarom zou je hiermee aan de slag gaan?

Door wrijving ontstaat glans

Bedrijven met een hoge marktgerichtheid hebben meestal een bepaalde vorm van zelfkritiek. Ze durven dingen in vraag te stellen zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Zulke bedrijven bouwen vaak vaste momenten in om aan strategische reflectie te doen. Je kwetsbaar opstellen is de start van vooruitgang.

 Succesvolle of marktgerichte bedrijven durven zichzelf dus in vraag te stellen. Tegelijkertijd zijn het bedrijven die – eens ze een keuze gemaakt hebben – voluit voor een bepaalde visie gaan. Dan komen commitment, cultuur en leiderschap samen om de juiste keuzes en investeringen te maken. Zulke bedrijven veranderen niet omwille van de verandering, maar om een stabiele vooruitgang te creëren.

 Voor zelfkritiek heb je een externe, positieve weerstand nodig. Als een bedrijf nooit een beroep doet op externen, riskeert het in een cocon terecht te komen en de kritische stem van de buitenwereld niet te horen. Bedrijven die geloven in de kracht van het netwerk, zijn per definitie marktgerichter.

 

 

De zesjescultuur

Het grootste gevaar is dat er een bepaalde zelfgenoegzaamheid in een organisatie sluipt, het idee dat niets je kan deren. Wanneer mensen beginnen te denken: het is voldoende, we zijn tevreden met waar we staan. Een benevolent omgaan met tekorten geeft achteraf een harde feedback in de markt.

MOS wil bedrijven behoeden voor de zesjescultuur, een mentaliteit waarbij ‘net voldoende’ halen genoeg is en waar geen ambitie is om beter te doen en om te excelleren. In plaats daarvan moeten elk bedrijf, elke medewerker, elke afdeling permanent worden aangespoord om niet tevreden te zijn en te blijven streven naar beter.

Het is dan ook bijzonder belangrijk om iedereen scherp te houden en regelmatig te kijken of je voldoende wendbaar bent om in te spelen op de complexe en dynamische omgeving. MOS kan daarvoor als diagnosetool en als wake-up call worden gebruikt.

De werkpunten

Een aandachtspunt dat bij veel bedrijven terugkomt, is het aspect segmentatie. Zeker in B2B-sectoren zijn er nog veel opportuniteiten: Wat is onze markt? Hoe kunnen we die opdelen in relevante, homogene groepen? Hoe kunnen we het verschil maken in de differentiatie van ons aanbod voor die groepen? In consumer marketing heeft segmentatie al veel meer ingang gevonden, maar in meer industriële markten blijft er nog veel werk te doen.

Vandaag wordt marketing vaak geassocieerd met technologie en marketing automation. Dat is natuurlijk een heel belangrijke trend, maar veel fundamenteler nog is dat een marktgerichte opstelling zit ingebed de cultuur van een bedrijf. Het gaat om een mindset om waarde te willen creëren en een verschil te willen maken. Pas in een tweede fase vertaalt zich dat naar technologie en tooling. Soms moet je teruggaan naar de basis om vooruit te kunnen lopen.

Als een bedrijf digitalisering louter bekijkt als een instrument, dan riskeert het niet verder komen dan wat hippe en leuke tools die niet fundamenteel ingrijpen op het klantenproces, zonder dus de dienstverlening te herdefiniëren.