Marketeers creëren verandering

Marketeers creëren verandering

In zijn nieuwe boek schrijft Seth Godin iets dat wij al langer aanvoelen: marketing gaat niet over likes en views, glimmende brochures of ingewikkelde prijsstrategieën. Nee, marketeers creëren verandering.

Godin zegt in ‘This is marketing’ dat het belangrijkste doel van marketing erin bestaat om betekenisvolle, positieve veranderingen te creëren in de wereld. Hij zet drie cruciale vragen centraal:

  • Welke verandering probeer je te verwezenlijken?
  • Wie wil je veranderen?
  • Welke belofte kan je maken aan je potentiële klanten? (Tip: die belofte moet natuurlijk wel aansluiten bij de verandering die je nastreeft.)

Transformatie. Change management. Innovatie. Kwesties die stuk voor stuk hoog op menig managementagenda staan. En terecht. Alleen verstaat iedereen er iets anders onder. Als marketing transformatie betekent, dan moeten we misschien durven benoemen wat er juist op het spel staat. Marketing en transformatie, dat wil zeggen:

Altijd marktgericht.

Elke beoogde verandering moet een doel of oorzaak hebben in een tastbare realiteit. De klant (in de brede zin van het woord) moet de verandering kunnen voelen. Natuurlijk mag of moet je soms een verandering doorvoeren die bijvoorbeeld wordt gedreven door besparingen. Maar dan nog moet je weten wat die kostenbesparing zal betekenen voor jouw klanten. Hoe de geplande maatregelen een impact zullen hebben op jouw positionering en gekozen strategie. Zo niet kan je misschien pardoes twintig procent van je klanten kwijtspelen. Per ongeluk, uit onwetendheid.

Specifiek durven zijn.

Je kan niet voor iederéén een verschil maken. De massa zoekt uniformiteit en in businesstermen betekent dat: een ‘race to the bottom’. Een verandering moet dus een duidelijke doelgroep identificeren en weten op welke manier iets ‘anders aanvoelt’ dan voorheen. Of zoals Godin schrijft:

‘You have no chance of changing everyone. You need to change someone. Which ones? Do they share a psychographic?’

Mensen meenemen.

Er is al heel wat (digitale) inkt gevloeid over waarom (IT-)projecten, grootst opgezette transformatieprojecten en Mergers & Acquisitions mislukken of niet de verhoopte resultaten geven. In bijna alle gevallen heeft dat te maken met te weinig aandacht voor mensen.
In de eerste plaats voor de eigen medewerkers. Immers, zij moeten binnen jouw organisatie de verandering mee realiseren. Hebben zij de verandering mee kunnen co-creëren? Geloven ze erin? Kunnen ze die zelf tastbaar maken in hun job?
Mensen, dat wil ook zeggen (toekomstige) klanten. Begrijpen klanten wat de verandering inhoudt? Voelen ze er de meerwaarde van? Het verhaal moet kloppen, zeker vanuit het oogpunt van de klant.

Echte marketing, langetermijnmarketing, menselijke marketing, daar gaat het om. Vertrouwen opbouwen, een verbinding opzetten, een emotionele brug mogelijk maken tussen jouw oplossing en de nood die iemand heeft.

‘Go make a ruckus!’ (Seth Godin @ SuperNova Conference 2018 – YouTube)