Service Design: de oplossing voor het fileleed in België?

Service Design: de oplossing voor het fileleed in België?

Fileleed kost ons collectief veel tijd en geld. Het zorgt voor ongemak, kopzorgen en frustratie. Collega Filip ziet het met lede ogen aan en verbaast zich over het vastlopen van de discussie. Het gaat veelal over oorzaken en problemen, stelt hij. Maar waar zijn de oplossingen? Hij zet de bril van Service Design op en formuleert zo een denkpiste die de boel weer in beweging kan zetten.

We staan met z’n allen langer in de file. Tot die verrassende – uhuh! – conclusie kwamen we met z’n allen toen Touring zijn recentste filebarometer voorstelde. En dan komen ook weer de klassieke reacties boven:

Soit: heel wat oorzaken en problemen. Maar ik vind in bovenstaande reacties weinig zin of goesting om naar oplossingen te zoeken. Misschien is het denkkader dat we hanteren te eng? Misschien is het tijd om ons idee over mobiliteit fundamenteel te herdenken? Ik geloof dat Service Design daarbij een waardevolle bijdrage kan leveren.

Mobiliteit is de mogelijkheid tot verbinding

#elkaarbetermaken betekent verder gaan dan simplistische schijnoplossingen voorstellen. Want er is geen simpele oplossing. Mobiliteit is een complexe uitdaging, nét omdat het geen geïsoleerd fenomeen is. Integendeel: het is de verbindende factor bij alles wat we doen.

Mobiliteit heeft te maken met alternatieve transportmogelijkheden, maar ook dat zit ingebed in een groter kader. Het gaat ook over de beschikbaarheid aan kleine werkplekken buiten de steden, over het ondersteunen van kinderopvang op andere uren, over opleiding van mensen rond werken op afstand en over de reële kostprijs van e-commerce in rekening nemen.

Mobiliteit is dus veel meer dan een dagelijkse tocht van A naar B. Het is de beschikbaarheid van een tocht van A naar B, of naar E, of L, of S, of H, in een ruimtelijk en maatschappelijk kader dat de noodzaak van verplaatsingen zoveel mogelijk minimaliseert en de mogelijkheid tot verbinding optimaliseert.

Service design

 

Service Design: mobiliteit als dienst

Genetwerkte mobiliteit biedt veel kansen. Trein, tram, bus, private deelwagens of aan poule-auto’s bij bedrijven en deelfietsen die samenkomen op centrale hubs, die als draaischijf in dat hele systeem fungeren. De centrale vragen zijn: wat hebben mensen werkelijk nodig? Hoe geraken we voorbij het productdenken en voorbij het private bezit van een auto als belangrijkste middel voor ons transport? Hoe kunnen we mobiliteit als een dienst uitbouwen?

Ik geloof rotsvast dat denken vanuit een service design bril de complexiteit niet enkel zal blootleggen, maar ook de partijen samen naar sustainable oplossingen zou laten zoeken. Of naar ideeën voor concrete oplossingen, want ook daar kan design thinking helpen. Daarbij moeten we aandacht hebben voor de transportmogelijkheden zelf én het kader waarin dat systeem zich bevindt.

Laat ons samen kleine stapjes zetten. Laat ons dingen uitproberen, op kleine schaal, maar met echte mensen. Want als er wel één zekerheid is: het zijn die mensen die de oplossing zullen moeten vormgeven. En dat doen we best samen, door rekening te houden met ieders noden en behoeften.

Wie pakt mee de handschoen op?
#elkaarbetermaken

Pak mee de handschoen op!

Ik denk graag mee!