Doorheen het gesprek over feedbackcultuur duikelde het woord ‘verscheidenheid’ telkens opnieuw over de visgraatparket van ons kantoor. Daarbij ging het over verscheidenheid in de breedste zin van het woord: op vlak van persoonlijkheid, expertise, referentiekader en professionele maturiteit. Samen stelden we vast: hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe uitdagender het proces van feedback geven is.

Waarom maakt diversiteit het moeilijker om feedback te geven? ‘Omdat de afstand groter is’, opperde iemand. ‘Omdat je bij verscheidenheid meer ruimte moet overbruggen om elkaar te vinden, om echt verbinding te maken.’ Correct. Maar hoe doe je dat dan?

Nieuwsgierigheid als fundament voor feedbackcultuur

Alles begint met nieuwsgierigheid. Dat is de basis van feedback in een werkrelatie. Ook in andere situaties en relaties gaat die regel op. Als je wil groeien, moet je vragen durven stellen. Je moet feedback durven vragen. Aan je partner, aan je familie, aan je vrienden. En ook aan je collega’s.

Zo leer je bij. Zo zorg je ervoor dat kleine frustratie je niet naar een nietjesmachine doen grijpen. Zo versterk je de relatie. Dat is essentieel, want organisaties zijn levende systemen en relaties staan daarin centraal. Meer nog: de werkrelatie wordt de organisatiestructuur van de toekomt. De kern in samenwerkingsverbanden is dan ook het stutten van de relatie. Als die goed zit, kan je op een open, heldere manier communiceren.

Vragen stellen én oprecht luisteren is daarbij de sleutel tot succes. Dus: schakel je gsm uit tijdens het gesprek. Zo maak je écht verbinding.

Relatieboodschap én inhoudelijke boodschap

In een doorleefde feedbackcultuur geven collega’s elkaar bij elk feedbackgesprek een relatieboodschap én een inhoudelijke boodschap. Bijvoorbeeld? ‘Antoine, we werken nu al een paar jaar productief samen. Ik wil die samenwerking naar een hoger niveau tillen. Kunnen we samen het proces in dat traject een keer bekijken? Ik heb het gevoel dat we dat nog scherper kunnen krijgen. Kunnen eens samenzitten?’

Door je eigen beleving te delen, maak je écht contact met elkaar. Dat is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een open en eerlijke dialoog. De interne sessie hier bij Antenno werkte alvast een katalysator. De uitnodigingen om de banden aan te halen en de werkrelatie te versterken fladderen ons om te oren. En daarbij kiezen de collega’s opvallend vaak voor een verfrissende setting: een leuke lunchplek achter de hoek, of een pint na ‘t werk.

Elkaar beter maken

Die gesprekken brengen ongetwijfeld bakken energie en zorgen ervoor dat we ‘elkaar beter maken’. Missie geslaagd!? Nog niet helemaal. Soms is zijn er ook lastigere mededelingen te brengen, of horen we een kritische stem door onze hoofden galmen. Ook die moet een plek krijgen. Maar hoe structureer je zo’n gesprek? Ook daar kan Antenno handvaten en houvast aanreiken. Lees hier het blogbericht over het DESC-model.