The suspension of disbelief: weerstand omzeilen

The suspension of disbelief: weerstand omzeilen

Soms wil je het gedrag van medewerkers bijsturen, maar liefst zonder het vingertje boven te halen. MSC Belgium wilde bijvoorbeeld een nieuw rokersbeleid installeren. Antenno hielp met een positieve boodschap om weerstand te vermijden en duurzame gedragsverandering te stimuleren.

De indirecte aanpak

Wanneer je focust op het ontraden van ongewenst gedrag, leg je de nadruk op het probleem. Het resultaat? Je riskeert defensieve reacties, tegenargumenten en discussie. Je segmenteert werknemers in een groep die het goed doet en een groep die het fout doet.

Om gedragsverandering op langere termijn te stimuleren, zet je beter in op een proces, waarin je mensen geleidelijk aan meekrijgt. Bijvoorbeeld door de indirecte route te nemen: promoten van het gewenste gedrag. Je benadert alle werknemers samen, in plaats van enkel de ‘schuldigen’.

Weerstand omzeilen

‘The suspension of disbelief’ is een begrip uit de literatuur. Het gaat om de bereidheid van de lezer of toeschouwer om zijn scepticisme (tijdelijk) aan de kant te schuiven en mee te gaan in het verhaal. Hij of zij laat de verbeelding toe en beeldt zich een situatie in die (nog) niet echt bestaat.

Hetzelfde geldt voor organisaties die veranderingen willen doorvoeren. Door een verhaal coherent en geloofwaardig te brengen en technieken uit de literatuur in te zetten, kan je sceptische reactie vermijden. Je stimuleert medewerkers om hun ongeloof op te schorten en samen een andere toekomst in te beelden.

Drie stappen

Positieve gedragsveranderingen ingang laten vinden, doen we in drie stappen: informeren, betrekken en activeren.

Informeren. Voor het nieuwe rokersbeleid van MSC was er enerzijds nood aan duidelijke informatie over de problematiek en de voorgestelde oplossing. Anderzijds was er nood aan communicatie met een minimaal risico op defensieve reacties. Dat deden we door korte, heldere boodschappen die persoonlijk werden meegedeeld.

Betrekken. Met een positieve campagne die zich naar alle medewerkers richt en de nadruk legt op de (emotionele) voordelen van de verandering.

Activeren. Om verandering blijvend te ondersteunen, moet je zorgen voor nieuwe dynamieken. Medewerkers worden herhaaldelijk gestimuleerd om zich het nieuwe gedrag eigen te maken. Daarvoor helpt het om hen actief te betrekken en zelf initiatief te laten nemen.

Meer weten over veranderingscommunicatie?

Lees hier meer Schrijf u nu in voor onze bijtanksessie

Ook werken aan duurzame gedragsverandering?

Verken wat onze change designers voor jou kunnen doen