9altitudes

9altitudes

9altitudes is een pionier in procesverbetering en automatisering van productontwikkeling, productie en distributie. Zij weten als geen ander dat blijven evolueren essentieel is. Onlangs maakten zij de omslag naar een meer marktgedreven organisatie. Onze Market Orientation Score helpt hen bij het changeproces.

Vraag

9altitudes heeft Antenno leren kennen in volle transitie. De organisatie was al in beweging, maar voelde de nood om de interne participatie te verhogen. De MOS-meting hielp hen om deze uitdaging aan te gaan.

De belangrijkste doelstellingen voor de MOS-meting zijn:

  • Een snel inzicht in kwalitatieve organisatiedrijfveren.
  • Meetbare en bruikbare doelstellingen zetten voor de toekomst op niveau van het hele bedrijf, de business units en de teams;
  • Marktgerichtheid meenemen in strategische implementatieplannen, zodat verschillende teaminitiatieven allemaal bijdragen tot het gemeenschappelijke doel.

 

Aanpak

De Market Orientation Score zet in op interne participatie door in de breedte en in de diepte percepties te meten.

MOS vertrekt vanuit de veronderstelling dat alle medewerkers bijdragen tot marktgerichtheid. Het management nodigde hen uit om een vragenlijst in te vullen. Zo kregen ze een beeld over hoe medewerkers vanuit hun praktijk de marktgerichtheid van de organisatie inschatten.

Opzet en uitvoering van een digitale survey. De online enquête bevraagt de respondenten op zes dimensies. De vragen peilen naar wat de organisatie concreet doet.

Een gedetailleerd rapport. De enquêtes worden anoniem verwerkt. We zorgen voor een globaal marktgerichtheidscijfer en specifiëren per dimensie. Daarna gaan we dieper in op verschillende relevante subniveaus, bijvoorbeeld departementen, anciënniteit, enzovoort.

Een interactieve werksessie met het management. De resultaten worden gepresenteerd, meteen wordt ook aangegeven wat sterke punten en verbeterpunten zijn.

Een eindnota geeft het concrete verbeterpotentieel en mogelijke acties/projecten aan.

Resultaten

  • Een bevraging bij al de afdelingen van Ad Ultima Group.
  • Een bijzonder hoge en spontane response rate.
  • Een grafische, gekwantificeerde weergave waarde belangrijkste actiepunten kunnen worden uitgehaald.

 

De resultaten toekomstgericht gebruiken

MOS biedt een kader waar 9altitudes zelf invulling aan kan geven. Ook in de toekomst zullen zij medewerkers betrekken en stimuleren om de resultaten te gebruiken in de concrete werkrealiteit.

9altitudes gaat met de resultaten aan de slag op drie manieren.

Een terugkommoment met het management. Op elk domein bleek er al actie te zijn ondernomen om enkele ideeën te doen landen.

Enkele concrete structurele actiepunten aanstippen op langere termijn. 9altitudes tracht MOS niet als het zoveelste project te zien. De resultaten zullen worden meegenomen in alles wat ze doen. Ook bij de volgende meting – na twee jaar – willen ze verbetering nastreven.

Concrete aspecten anders aanpakken. 9altitudes wil verandering brengen door verschillende aspecten anders aan te pakken. Dat is concreet het geval bij leiderschap en de interne communicatie over de resultaten.

Meer weten over de Market Orientation Score (MOS)?

Schrijf je nu in voor onze bijtanksessie. Lees meer over MOS.