AkzoNobel: de flip maken in veranderingsmanagement

AkzoNobel: de flip maken in veranderingsmanagement

Hoe moet je een nieuwe strategie aftakken naar een aspirationele internal brand? Dat was de vraag waar AkzoNobel Machelen mee zat. Antenno helpt om de strategie begrijpbaar te maken en op elk niveau te laten leven in de alledaagse praktijk.

Vraag

De AkzoNobel-site in Machelen kampt al jaren met hervormingen. Er is sprake van een zekere veranderingsmoeheid. De site manager wil dit aanpakken en zoekt een interne communicatiekoepel om mensen mee op de kar te laten springen, kortom een internal brand.

Aanpak

Eerst maken we een contextanalyse: we werken ons in de huidige visie, strategie en doelen in, screenen de concurrentie en houden diepte-interviews met de directie.

Die fundamenten pinnen we vast in een heldere identiteit, die op zijn beurt de kapstok is voor een intern communicatieconcept.

Daar stopt het niet. Tijdens een intern kick-offmoment met alle medewerkers zorgen we dat iedereen mee is. Een intern communicatieplan, ten slotte, zorgt voor interne zichtbaarheid en herkenning.

Een heldere interne identiteit als kapstok voor veranderingsmanagement.

Een heldere interne identiteit als kapstok voor veranderingscommunicatie.

 

“Onze feedback is kort en krachtig: top! Leuk uitgewerkt, goede ’tone of voice’, ook flip de mascotte spreekt ons aan. Ik ga hiermee alvast aan de slag.”

— Zeger De Spiegelaere, Site & Operations manager
Mascotte als communicatieconcept voor veranderingsmanagement

Flip is de mascotte. Herkenbaar, motiverend, down-to-earth en humoristisch.

 

Resultaten

De Flip maken

Een frisse, lichtvoetige mascotte stimuleert werknemers om de toekomst te verzekeren dankzij een mindset om de zaken van de eerste keer goed te doen en een continue focus op opleveren.

Het management stelt zich transparant én ondersteunend op naar oplossingen. Samen maakt het AkzoNobel team de klik: de goesting leeft op en hun essentie wordt versterkt.