Aquafin: buitengewoon vóór talent

Aquafin: buitengewoon vóór talent

De HR-afdeling van Aquafin beseft dat je soms gedurfde keuzes moet maken. In HR-processen telkens opnieuw de vraag stellen: waarom en voor wie doen we het? Omdat employer branding gaat over de juiste kandidaten aantrekken, maar evengoed over een aantrekkelijke werkgever zijn voor je huidige medewerkers en hen perspectieven aanreiken.

Vraag

De eerste vraag van Aquafin ging over het uitbouwen van een employer brand. Een duidelijk, welomlijnd project dus. Of niet? Al in de eerste gezamenlijke sessies werd duidelijk dat we eerst op een naburig domein vooruit moesten: talent- en leiderschapsvisie. Zo kunnen we HR binnen Aquafin positioneren vanuit ambitie en visie. Daarna trekken we door naar employee value proposition (EVP) en employer branding, en in derde instantie naar employee journey.

Aanpak

Aan initiatieven, projecten en kaders geen gebrek, maar hoe zorgen we voor een heldere, rode draad die alles consistent maakt? In een eerste fase treden de HR-specialisten van Antenno op als klankbord, we proberen ideeën aan te reiken en te inspireren. En dat lukt, dankzij de open blik van Aquafin. We faciliteren het HR-team om een ambitieuze stap zetten voor de eigen positionering binnen het bedrijf.

Het traject rond EVP en employer branding start met een arena-oefening. Hoe wil en kan Aquafin zich positioneren in concurrentieel speelveld. Onze deep dive bestaat uit een heuse Aquafin-toer, om helemaal te worden ondergedompeld in het bedrijf, haar activiteiten en vooral haar mensen. Uit die synthese kwam de merkessentie. Op niveau van identiteit (wie zijn wij?) en op niveau van propositie naar verschillende wervingsdoelgroepen.

Employee journey begint bij het in kaart brengen van de reis bij interne trajecten en bij externe kandidaten. Daaruit kwam niet alleen naar voren op welke momenten in de journey Aquafin wilde inzetten, zowel voor interne als externe kandidaten. Maar ook hoe aan de binnenkant aan samenwerking moest worden gesleuteld om de ambitieuze doelstellingen te realiseren, en de brand promise waar te maken.

Resultaten

We zijn ontzettend trots op ons partnerschap met Aquafin. Waarom? Het is de kracht van incrementeel inzicht en duurzame samenwerking in volle actie. Dat kan alleen door een vertrouwensrelatie met sleutelfiguren binnen het HR-team.

Want het HR-team zit in een veranderingsdynamiek en heeft daarbij nood aan zuurstof en impulsen. Vanuit een expertise in HR-gerelateerde thema’s zetten we altijd de outside-in-bril op.

De fundamenten van de employer brand staan op punt. We staan te popelen om die te laten terugkomen in alle wervingsinspanningen.

Aquafin is genomineerd voor het HR Gala 2021. Antenno mocht een aanzet doen voor dit dossier dat door de het interne communicatieteam in een ijzersterk personeelsblad werd gezet. De winnaar wordt bekendgemaakt in april 2022. Belangrijker dan de eindwinst: het HR-team van Aquafin heeft het zelfvertrouwen gekregen om op een podium te staan voor hun knappe resultaten.

Ook aan de slag met talentbeleid en employer branding?

Contacteer ons