Colfridis: mensen als kritische succesfactor bij fusies

Colfridis: mensen als kritische succesfactor bij fusies

Colfridis ontstond na de fusie van COLdstar, FRIsor en DISor. Bij transformatieprocessen hoort ook vaak een nieuwe identiteit. Dat is ook hier het geval. En die nieuwe bedrijfsidentiteit is gebaseerd op een fundamentele vraag: hoe kan Colfridis zich, als nieuwe kwaliteitsspeler in een commodity business, uniek en waardevol gaan positioneren naar medewerkers en klanten?

Aanpak: logistiek vakmanschap als verbindend concept

Diepte-interviews met klanten en werknemers en een concurrentieanalyse leidden tot een concept dat interne en externe stakeholders verbindt. Logistiek vakmanschap verlegt de focus van vrachtwagens en magazijnen naar mensen en hun expertise.

Unieke meerwaarde voor klanten

Wij bieden jullie oplossingen uitgewerkt op maat door onze logistieke experts die jullie specifieke markt door en door kennen.

Unieke meerwaarde voor medewerkers

Wij zetten onze mensen centraal. Hiermee waarderen we hun expertise en inzet: wees trots op wat je elke dag doet!

Resultaten

  • Intrede van strategisch marketingdenken in een grote KMO.
  • Verhoogde betrokkenheid van medewerkers: ‘Mensen maken het merk’.
  • Employer branding: vacatures voor een knelpuntberoep raken sneller ingevuld.