Fluvius: samen schakelen in employer branding

Fluvius: samen schakelen in employer branding

Fluvius (het fusiebedrijf van Eandis en Infrax) heeft grote ambities: hét Vlaamse multi-utility bedrijf worden. Daarom is Fluvius continu op zoek naar heel wat nieuwe medewerkers, in het bijzonder techniekers en administrative profielen. Antenno begeleidt de netbeheerder van employer branding strategie tot uitwerking.

Vraag

Fluvius als authentiek en onderscheidend werkgeversmerk in de markt zetten, zodat Fluvius tegen eind 2020 tot de top 2 behoort van de meest aantrekkelijke werkgevers in de energiesector en tot de top 3 behoort van de meest bekende werkgevers in de energiesector.

Verbinding creëren met potentiële kandidaten door duidelijke communicatie, zodat met minder financiële middelen sterke nieuwe medewerkers kunnen aangetrokken worden in een zeer krappe arbeidsmarkt. De uitval tijdens het selectieproces verminderen omdat kandidaten realistische verwachtingen hebben en er snel een goede match wordt gemaakt.

Zorgen voor een differentiërende ‘customer journey’ richting de diverse doelgroepen van potentiële medewerkers, in het bijzonder die waar te weinig instroom voor was. Elk type doelgroep ontvangt aangepaste boodschappen in een mix van kanalen.

Interne medewerkers trotser maken op hun bedrijf. Bij interne bevragingen wordt positief gescoord en medewerkers blijken Fluvius als werkgever aan te bevelen bij hun kennissen, familie en vrienden.

Een échte Fluvius medewerker in beeld.

Duidelijke communicatie met beelden van échte Fluvius medewerkers.

Aanpak

Continue procesvoortgang.

Overkoepelend worden alle inspanningen samengebracht in een dashboard, een belangrijke driver om continue bij te sturen. Antenno heeft de uitdagingen aangepakt in drie grote blokken:

  • De waardepropostie vastleggen en vertalen naar een tastbaar concept.
  • De candidate journey in kaart brengen en optimaliseren van verschillende touchpoints.
  • Genereren van instroom.
  • Een krachtige visie op talent formuleren en laten leven bij medewerkers.
Visualisatie Candidate Journey

Een visualisatie van de Candidate Journey brengt alle touchpoints in kaart.

Een bedrijf in fusie.

Een employer brand vertrekt van de eigenheid van een bedrijf. Bij Fluvius lag die nog niet helemaal vast. Het samengaan van Infrax en Eandis liep immers dwars doorheen dit employer branding traject. We gingen daarom cocreatief aan de slag met medewerkers uit beide voormalige bedrijven. Door op zoek te gaan naar de deelverzameling kwamen we tot een sterk en gedragen werkgeversmerk én bouwden we ook mee aan de interne eenheid.

Een sterk en gedragen werkgeversmerk.

Een sterk en gedragen werkgeversmerk bouwt mee aan interne eenheid.

Resultaten

Employer Brand

Een intern gedragen merk, merkbelofte en communiceerbaar concept, die werden vereeuwigd in een brand book als houvast voor alle medewerkers. Samen schakelen. Daarmee tonen we dat iedereen bij Fluvius zijn kunde en talent inzet om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Een Fluviusser kan vertrouwen op collega’s en staat klaar voor anderen. Hij of zij streeft naar een ideale match tussen teamgeest en zelfstandig initiatief.

 

Journey touchpoints

Voor de verschillenden kandidatenprofielen werden personae opgesteld, zodat iedereen die in contact komt met kandidaten (o.a. recruiters, copywriters, digitale marketeers, line managers, externe partners) een duidelijk zicht heeft op de verwachtingen van kandidaten en denken en handelen vanuit het oogpunt van de kandidaat.

Samen met het HR team werd de volledige candidate journey onder de loep genomen. Touchpoints werden geschrapt en aangepast, interacties werden hertekend in functie van de gesegmenteerde kandidatenbehoeften. Van mails op kandidatenmaat tot workshops ‘hoe schrijf ik een wervende vacature’ met de recruiters. Een echte employer brand leeft immers pas als hij intern wordt beleefd.

Instroom

Verschillende gesegmenteerde acties (op niveau van de regio of het type profiel) werden opgezet, zowel offline (een roadshow in vele Vlaamse steden), als online (website, sociale media,…).

Fluvius facebook campagne

Voorbeeld van een van de gerichte facebook campagnes.