FOD Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid stelde vast dat gezondheidsprofessionelen, (mogelijke) patiënten en het grote publiek overladen worden vanuit (te) diverse invalshoeken met (te) inconsistente, onduidelijke informatie over het gebruik van psychofarmaca producten. Dit is een overkoepelende term voor medicijnen die menselijke hersenactiviteiten beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen. Een maatschappelijk relevant project waaraan wij graag wilden bijdragen.

Vraag en uitdagingen

In de vraag om tot een gepast gebruik van psychofarmaca te komen, zagen we 2 uitdagingen. Als eerste: de neuzen intern in dezelfde richting krijgen door diverse overheden en gezondheidsprofessionelen onderling te laten samenwerken. Vervolgens het bedenken van een communicatieconcept waar we de afspraken die geformuleerd zijn, op een begrijpbare manier naar de algemene, Belgische bevolking brengen zodat zij deze ook kunnen waarmaken. Pas dan is de opzet geslaagd.

Aanpak

Je kan maar impactvol communiceren als je voldoende inzichten hebt. Maar hoe bekom je deze? Wij kiezen steevast voor co-creatie. Door middel van de juiste mensen op het juiste moment inspraak te geven vanuit een positief en motiverend kader, komen we tot een interne overeenkomst bij diverse overheden en gezondheidsprofessionelen. Deze afspraken maken we begrijpbaar via het communicatieconcept ‘Samen doseren’.

Logo Samen doseren | Online community-plaftform

Het communicatieconcept bevat twee fasen. Als eerste focussen we op de ernst en de algemeenheid van de problematiek onder de allesomvattende slogan: doseer je wel voldoende? Vervolgens roepen we de bevolking op om op zoek te gaan naar het ideale recept, in samenwerking met hun dokter of apotheker.

Dit inside-out principe laat zowel de gezondheidsprofessionelen aan het woord als de (mogelijke) patiënten met hun vragen en problemen. Op deze manier creëren wij betrokkenheid én impact.

Postercampagne

Resultaten

‘Samen doseren’ als overkoepelende kapstok

  • Een afsprakencharter met effectieve toolbox voor in de praktijk
  • Een online community-platform in combinatie met digitale nieuwsbrieven en wederkerende opvolgingsmomenten om de boodschap herhaaldelijk te communiceren
  • Raamstickers, pins, kaartjes,… om waardevolle contactmomenten met de patiënt te benutten

Roadshow met afsprakencharter | Toolbox met de balanscheck

Campagnevideo | Advertentie

Wil jij ook met de juiste content de juiste mensen meekrijgen?

Laten we kennismaken. Leer meer in onze bijtanksessie