Metallo: Samen zorgen voor chemie

Metallo: Samen zorgen voor chemie

Metallo vervult een bijzondere rol in het industriële ecosysteem: het bedrijf recycleert complex metaalhoudend afval tot waardevolle grondstoffen, zoals o.a. tin, koper en lood. Deze producten brengen ze terug naar de markt, waardoor ze de noodzaak tot het ontginnen van natuurlijke grondstoffen mee helpen minimaliseren. Na een doorgedreven samenwerking tussen moedermaatschappij Metallo-Chimique N.V. en dochter Elmet S.L.U. zet de groep graag de volgende stap. Om hun eenheid verder te versterken, beslisten ze verder te gaan onder dezelfde merknaam: Metallo. Metallo klopte aan bij Antenno om het veranderingstraject in goede banen te leiden.

Metallo is in handen van een private-equityfonds, waardoor het creëren van duurzame toegevoegde waarde als absolute prioriteit naar voor werd geschoven. Samen realiseerden we een rebranding, waarbij de essentie van het bedrijf als toetsteen voor alle beslissingen werd gehanteerd. Medewerkers werden in een cultuurtraject betrokken, wat interne gedragenheid voor het nieuwe verhaal creëerde. Verder voerden we doordachte communicatie naar alle stakeholders van Metallo.

Hernieuwen vanuit de kern

Door de korte tijdspanne, besloten we ons te focussen op de kern: het vangen en benoemen van het DNA van Metallo. Uit interviews met medewerkers van de Belgische en Spaanse vestiging kwam Metallo naar voor als een authentiek, dynamisch en dapper bedrijf. Dit karakter vertaalden we in een logo en een nieuwe huisstijl.

Het logo, een grote ‘M’, is geïnspireerd door de groeven in onze handen. Een oude volkswijsheid zegt dat als je een letter ‘M’ terugvindt in je niet-dominante hand, je een dynamisch en gedurfd karakter hebt. (En, ja, jij durver: het is toegestaan om zelf even naar je hand te kijken.)

Om hun plek in het ecosysteem te accentueren zwierden we een vloeiende lijn rond de ‘M’. Dat visualiseert hun centrale, cruciale plek in de circulaire economie: door recyclage en raffinage maken ze de cirkel rond. Ook in het ontwerp van de huisstijldragers zitten fundamentele eigenschappen van het bedrijf vervlochten: vijf dynamische lijnen, verwijzend naar de vijf basismetalen die Metallo raffineert. Het resultaat? Een tevreden klant en een trots Antenno-team.

Betrekken en blijven betrekken

Om de veranderingen intern én extern te laten leven werkten we een lanceringsplan uit. Verspreid over vier dagen namen we alle medewerkers van Metallo stap voor stap mee in het nieuwe verhaal. Sleutelwoorden hierbij? Informeren, betrekken en engageren. De creatieve aanpak zorgde voor een geslaagde interne lancering gedragen door de Metallo medewerkers in België en Spanje. Of hoe Antenno meedenkt tot de laatste dominostenen vallen, tot in Bilbao toe.

Ons gemeenschappelijk doel: Brand building

Ook de volgende jaren zullen Antenno en Metallo blijven samenwerken. Ons gemeenschappelijk doel? Van Metallo hét referentiemerk maken in haar markt. De roadmap voor de komende drie jaar ligt klaar en de goesting om aan de slag te gaan is groot. We zijn trots op het vertrouwen dat Metallo in ons vestigt. Nu gaan we samen voor chemie zorgen!