Möbius: Anders zijn

Möbius: Anders zijn

Möbius heeft een ambitieus team met grote individuele expertises, maar ook veel meningen. Daarom vragen ook consultants advies over een procesmatig en inhoudelijk traject naar een éénduidig bedrijfsverhaal. De kernvraag: hoe kan consultancy vakjargon onderscheidend gemaakt worden?

Met 140 consultants naar 1 sales pitch

De ambitie is duidelijk: één simpel bedrijfsverhaal dat deuren opent en waarin ieder zichzelf herkent. Möbius wil meer zijn dan één expertise. Möbius wil hokjes overstijgen. De markt moet Möbius associëren met een brede waaier van competenties.

Via strategische werksessies kozen we samen met Möbius om te bouwen vanuit een visie op resultaat. Niet vertrekken vanuit expertises, maar vanuit een filosofie.

 

De kracht van vormgeving en storytelling

Een dynamic branding strategie maakt het “grondig anders zijn” ook visueel waar. Het nieuwe logo heeft letterlijk verschillende gedaantes. De communicatieconcepten zijn uitgewerkt naar resultaten en successen van klanten.

De historiek, de Möbius-twist en de bestaande bedrijfswaarden herbergen de kracht van de organisatieen verdienen dus een plaats in de marketingstrategie.

De tagline “grondig anders” is de conversatie starter hiervoor. De opbouw van het logo, de eigen unieke naamkaartjes, de klant- en medewerkers valoriserende tone-of-voice zijn de bouwblokken.

Resultaten

  • Volledige rebranding en herpositionering in 4 maanden
  • Intrede van strategisch marketingdenken voor de eigen organisatie
  • Een applausje van klanten
  • Een heel divers team dat dezelfde sales pitch toepast