Orpsy: een aangescherpt verhaal

Orpsy: een aangescherpt verhaal

Orpsy wil zijn kracht meer in de verf zetten. Als HR consultancy bureau wil Orpsy extra inzetten op assessment. Klanten, kandidaten en leads moeten overtuigd zijn van de meerwaarde die Orpsy voor hen kan betekenen.

Vraag

De meerwaarde van Orpsy tastbaar maken in een hernieuwd imago — logo, baseline, tone of voice en huisstijl — en een gebruiksvriendelijke, krachtige website ontwikkelen die de doelgroepen stuurt doorheen hun traject met Orpsy.

Aanpak

Een strategische werksessie.

We zoomen in op 4 kernvragen: “voor wie doen we het?”, “wat bieden we?”, “hoe bieden we dat?” en “waarom worden wij gekozen?”. Vanuit die kernvragen maken we een strategische synthese. Deze vertalen we naar een toetsingskader voor het imago en de website. Concreet: hoe geven we vorm aan de journey van de verschillende doelgroepen.

Een nieuwe baseline. Een nieuw logo. Een nieuwe huisstijl.

Kortom: we werken een voor een aan de bouwstenen van de visuele en tekstuele identiteit van Orpsy. We passen de huisstijl toe op visitekaartjes, word- en powerpoint-templates, mailhandtekening en leveren drukklare documenten aan.

De kroon op het werk: een nieuwe website.

Vanuit het strategisch toetsingskader wordt een raamwerk opgemaakt voor de nieuwe website. We doorlopen het proces van preproductie, productie en postproductie en leveren een website op met 5 pagina’s, in 3 talen en met contactformulier.

Resultaten

• Te bewonderen op orpsy.be.