Sterke city marketing voor Boom

Sterke city marketing voor Boom

De gemeente Boom heeft veel troeven in handen, maar is op zoek naar een manier om Boom als merk te positioneren en deze troeven meer in de kijker te zetten. Antenno helpt om Boom op de kaart te zetten aan de hand van doordachte en strategische city marketing. Daarnaast wil de gemeente de overheidscommunicatie professionaliseren.

Vraag en uitdagingen

Boom heeft alle troeven in handen om een sterke uitstraling te hebben naar haar belangrijkste doelgroepen, maar die worden niet (voldoende) als dusdanig gepercipieerd. Er zijn zeker goestinggevende initiatieven zoals een Zomerbar, een ‘Boom Leef’-actie en een Wintersfeer. Maar het blijft bij alleenstaande acties die inspelen op een acute behoefte. Er zou meer ingezet kunnen worden op de langetermijnambities van de gemeente.

De roep om professionalisering en de omslag naar een meer strategisch city marketing-beleid werd met de dag luider. Zeker toen ook de locale economie vragende partij werd. De doelstellingen van de city marketing aanpak werden zo omschreven:

 • Geleidelijk ontwikkelen van een sterk merk Boom met een duidelijke positionering en imago;
 • Het aantrekken van nieuwe inwoners;
 • Het aantrekken van shoppers;
 • Het aantrekken van bedrijven en ondernemers;
 • Het behouden van de bovenstaande doelgroepen;
 • Het laten leven en bruisen van boom;
 • Concurrentie kunnen aangaan met lokale of regionale entiteiten in de buurt.

 

Zicht op de kerktoren van Boom vanuit een openbare binnentuin.

Boom heeft vele troeven die niet voldoende als dusdanig worden gepercipieerd.

 

Aanpak

Samen met het gemeentebestuur werden de doelstellingen concreet gemaakt en de prioriteiten vastgelegd. We organiseerden bovendien een kwalitatieve bevraging bij de inwoners van Boom. Op basis van de resultaten distilleerden we elementen om een co-creatieve workshop met inwoners en gemeentepersoneel op te zetten.

Het transformatiemerk ‘Boom ontpoppen’ geeft een ‘gezicht’ aan de veranderingsdrang in Boom. Nieuwe ideeën, projecten en initiatieven die bijdragen aan het ontpoppen van Boom kunnen onder de aandacht worden gebracht onder één koepel. Het is een manier om inwoners op sleeptouw te nemen en te engageren voor een gedragen en gedeelde toekomstvisie voor Boom.

Formulieren voor een kwalitatieve bevraging bij de inwoners.

We organiseerden een kwalitatieve bevraging bij de inwoners.

Sfeerbeeld van een co-creatieve werksessie met inwoners en gemeentepersoneel.

Sfeerbeeld van een co-creatieve werksessies met inwoners en gemeentepersoneel.

 

De waardevolle inzichten die we zo konden verzamelen vormden de input voor een duidelijke positionering die werd vertaald naar een nieuwe missie en visie voor Boom, een communicatieconcept en -plan.

 1. Analyse
  Aan de hand van interne interviews inzichten capteren. Wat leeft er in Boom?
 2. Missie, visie en waarden
  Door een brede bevraging van inwoners en werksessies met het gemeentebestuur krijgen we het DNA van Boom te pakken. Hierop kunnen we verder bouwen.
 3. Positionering
  Op basis van het DNA en de gekozen richting werken we een nieuwe baseline uit en optimaliseren we de huisstijl.
 4. Communicatie
  In lijn met het DNA van Boom en de boodschap die Boom wil uitdragen werken we aan een strategisch communicatieplan om dit te verwezenlijken.
 5. Lancering
  Het nieuwe ‘merk’ lanceren en zichtbaar maken.

City marketing voor gemeente Boom, logo, branding

Resultaten

 • Een kwalitatieve analyse van wat er leeft in gemeente Boom, bij inwoners, gemeentepersoneel en handelaren.
 • Een city marketing aanpak die wordt gedragen door alle stakeholders.
 • Visuele bouwstenen voor de uitrol van een herkenbare en sprekende city branding.
 • Een haalbaar en motiverend plan voor city marketing, op maat van gemeente Boom.