Televic: marktgerichtheid meten dankzij MOS

Televic: marktgerichtheid meten dankzij MOS

Televic heeft de omslag gemaakt van een productgedreven naar een marktgedreven organisatie. Die evolutie is nooit af, weet het managementteam. Daarom helpt onze Market Orientation Score om marktgerichtheid te meten en verbeterpunten bloot te leggen.

Vraag

Televic wil zich blijven organiseren en inzetten voor klanten, medewerkers en de samenleving. Het bedrijf wil een manier hebben om zich te blijven verbeteren en daarmee een toonaangevende, marktgerichte en duurzaam winstgevende organisatie te zijn en blijven.

De belangrijkste doelstellingen voor de MOS-meting zijn:

  • Een snel inzicht in kwalitatieve organisatiedrijfveren, ook bij toekomstige overnames.
  • Meetbare en bruikbare doelstellingen zetten voor de toekomst op niveau van het hele bedrijf, de business units en de teams;
  • Marktgerichtheid meenemen in strategische implementatieplannen, zodat verschillende teaminitiatieven allemaal bijdragen tot het gemeenschappelijke doel.

Aanpak

We vertrekken vanuit de premisse dat alle medewerkers bijdragen tot marktgerichtheid. Daarom nodigt de directie alle medewerkers uit om de MOS-vragenlijst in te vullen. Ook in het verdere proces is participatie, motivering en terugkoppeling belangrijk. Zo willen we iedereen meekrijgen.

Opzet en uitvoering van een digitale survey. De online enquête bevraagt de respondenten op 6 dimensies. Antwoorden zijn nooit juist of fout, de eigen perceptie telt.

Een gedetailleerd rapport. We verwerken de enquêtes anoniem. We geven een globaal marktgerichtheidscijfer en specifiëren per dimensie. Daarna is er een drill-down voor de verschillende relevante subniveaus, bijvoorbeeld departementen, anciënniteit, enzovoort.

Een interactieve werksessie met de directie. De resultaten worden gepresenteerd, meteen worden ook sterke punten en verbeterpunten aangegeven

Een eindnota geeft het concrete verbeterpotentieel en mogelijke acties/projecten aan.

Resultaten

  • Een bevraging bij alle business units van Televic, in de verschillende vestigingen, gespecifieerd per jobfunctie en rol.
  • Meer dan 250 respondenten.
  • Een uitgebreid rapport en een actiegericht advies.