Van Hoorebeke Timber: mensen meenemen in duurzame waardecreatie

Van Hoorebeke Timber: mensen meenemen in duurzame waardecreatie

Van Hoorebeke is al 180 jaar succesvol in hout. Hoe future-proof is het bedrijf nog? Na acht generaties in familiehanden is er een nieuwe externe CEO aangesteld om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Hierbij wordt gewerkt aan een duidelijkere positionering en het implementeren van best practices en processen. Dit zou moeten leiden tot vereenvoudiging van gegroeide complexiteit. De kernvraag is: hoe kunnen we een mindsetverandering inzetten en mensen meenemen om duurzame en winstgevende waarde te creëren met een marktgerichte aanpak? Met veranderingscommunicatie onder meer.

Vraag

Op basis van die inzichten werd een transformatietraject opgezet. Horizon? 2025. Met een vernieuwd managementteam wordt er ingezet op operational en commercial excellence. Met als doel een financieel gezonde en duurzame toekomst voor het bedrijf.

Het momentum voor change leidde tot de opstart van projecten. Veel projecten. Daardoor riskeerde het management een nieuwe vorm van complexiteit te creëren, vooral op het vlak van communicatie. Op dat moment werd de hulp van Antenno ingeroepen.

De vragen die bij veranderingscommunicatie top of mind zijn: Hoe nemen we mensen hierin mee? Hoe vermijden we te veel een-op-een-communicatie? Hoe maken we de verandering voor medewerkers niet te abstract en complex? We begeleidden de interne veranderingscommunicatie en onderzochten het veranderingspotentieel van de organisatie.

Aanpak

We startten met engagement- en veerkrachtstudie, door middel van een bevraging bij alle medewerkers. Mensen zijn de drivers van dit traject en moeten veerkrachtig door change kunnen gaan, zonder hun goesting te verliezen. De nulmeting geeft inzichten in waar het beter kan en moet. De doelstellingen die werden bepaald, werden in een veranderingscommunicatieplan gegoten.

Resultaten

Eerst en vooral: een objectieve kijk op het engagement en veerkracht van alle medewerkers.

En ook: inzicht dat communicatie over de vele projecten niet op dezelfde manier moet worden gebracht en niet voor iedereen relevant is. Grote changetrajecten hebben niet voortdurend voortgangscommunicatie nodig, want dan groeit de perceptie: ‘er verandert niets, het duurt zo lang, we zijn het vertrouwen kwijt’. We laten de communicatie kantelen naar: wie willen we zijn en wanneer is iets relevant voor jou. Daarmee willen we rust creëren en focussen op de punten die ertoe doen voor medewerkers.

Een-op-eengesprekken met alle managers hoe ze teamcommunicatie brengen over het veranderingstraject leidt tot interessante individuele en collectieve conclusies over hoe consistentie en afstemming nog beter kan.

Ook mensen meenemen in change (en genoeg achteromkijken)?

Contacteer ons