Verstraete IML: blauwdruk voor groei

Verstraete IML: blauwdruk voor groei

Verstraete IML is één van de grootste labelbedrijven in de wereld. De 'in mould label' drukkerij wordt familiaal geleid en telt ruim 600 medewerkers. Jaarlijks tekent Verstraete IML een mooie groei op vanuit een duidelijke focus op internationalisering. In de tweejaarlijkse strategie oefening begeleidt Antenno de organisatie in het scherpstellen en intern communiceerbaar maken van de klantgerichte strategie: waardedenken vanuit klanten en distributiepartners. De bedrijfskompasmethode van Antenno geeft richting aan alle afdelingen en medewerkers om de beoogde resultaten te bereiken. Aanvullend moet ook de instroom van passende kandidaten versneld worden.

Vraag en uitdagingen

 • Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen operational excellence en customer centricity?
 • Hoe krijgen we onze medewerkers mee in het begrijpen van deze strategie en deze om te zetten in dagelijks werk?
 • Hoe creëren we meer ownership in ons team en welk traject is daarvoor nodig?
 • Hoe garanderen we voldoende instroom aan kandidaten, vooral in onze productie-afdeling, om onze groei operationeel te laten volgen?

Aanpak

 • Methodiek bedrijfskompas: klankbord, sessies met directie, het strategisch kernteam en met een team van de 64 leiders binnen Verstraete IML.
 • Teamdynamieken: inzicht krijgen in denkvoorkeuren en hoe teams samenwerken, werksessies met verhelderingsoefeningen over de strategie, stappenplan om strategie door te vertalen naar teamdoelstellingen.
 • Candidate experience design: werksessies met HR/Marketing over employer branding.
 • Staffing in rekrutering: tijdelijk extra ervaren handen om rekrutering te versnellen.

 

“We willen de instroom van kandidaten versnellen om zo onze groei waar te maken.”

– Bart Heremans, HR director

Schema: de hefbomen voor het effectief realiseren van competitief voordeel

Bron: Strategy Implementation, Kurt Verweire

Resultaten

 • Een uitgeschreven bedrijfskompas, en een “Strategy on One page” met 6 strategische resultaatdomeinen.
 • Directie en middle management zijn actief geëngageerd bij de klantgerichte strategie.
 • Inspirerende en enthousiasmerende communicatie en interne beleving over de gekozen richting en strategie.
 • Management Verstreate IML kan vanuit dit kader zelf aan de slag met hun team rond resultaatgericht werken.
Management Verstraete IML kan vanuit dit kader zelf met hun team aan de slag rond resultaatgericht werken.

Management Verstraete IML kan vanuit dit kader zelf met hun team aan de slag.

Het gesprek aangaan over uw bedrijfskompas?

Wij praten graag mee Ontdek onze bijtankessie.