Vinçotte: Een reputatie is het meest waardevolle goed

Vinçotte: Een reputatie is het meest waardevolle goed

Vinçotte is een bedrijf met een geschiedenis. In een snel veranderende wereld moeten ook instituten zichzelf durven in vraag te stellen. Hoe kan een bedrijf dat 140 jaar bestaat en gepercipieerd wordt als ‘verplicht’ controleorganisme de transitie maken naar een duurzame meerwaardepropositie?

De absolute wederkerigheid

Kunnen en durven vooruitkijken is een vereiste voor succes. Vanuit een ‘dreamsessie’ met de directie werd de ambitie van Vinçotte uitgekristalliseerd. Vinçotte wil de voorkeurspartner zijn vanuit een passie voor de klant, niet omdat een controle of certificatie vereist is.

De essentie van Vinçotte werd vervat in de absolute wederkerigheid tussen Vinçotte, zijn medewerkers, zijn klanten en alle stakeholders van de klanten. Samengevat: ”Your reputation is mine”. Elke individuele medewerker staat als schakel in de keten mee in om te bouwen aan de reputatie van ‘zijn klant’ op vlak van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Een reputatie overstijgt het transactionele
Het brengt de dienstverlening rond veiligheid, kwaliteit of milieu op een hoger niveau.

Een reputatie is iets heel persoonlijks
Het appelleert op de beroepseer en expertise van elke individuele Vinçotte-medewerker.
Van inspecteur over onthaal tot administratie, ieder in zijn functie voor één groter doel.

Een reputatie = maatschappij + economie
Veiligheid is een basisrecht. Klanten kopen in toenemende mate duurzaam en verbruiken duurzaam,
wat transparantie en traceerbaarheid van activiteiten noodzakelijk maakt.

 

Resultaten

  • Fundamentele mindshift in de klantgerichtheid van een dienstenorganisatie.
  • Een integrale filosofie die richting geeft aan de marktbenadering en business processen.
  • Een mensgerichte benadering die trots installeert en de individuele bijdrage aan het grotere geheel benadrukt.

Een positionering blijven voeden

Opportuniteiten spotten, nieuwe projecten initiëren, met een grote drang naar implementatieAntenno bouwt al enkele jaren vanuit een co-sourcing model mee aan het verhaal van Vinçotte. Als partners in reputatie.