Vlaio: klantgerichte ondersteuning van ondernemers

Ondernemerschap is cruciaal voor een bloeiende samenleving. Dat weet ook de Vlaamse Overheid. Bij de fusie van het Agentschap Ondernemen en IWT naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen begeleidde Antenno de nieuwe organisatie. Klantgerichtheid stond hierbij centraal.

De businessvraag

 • Hoe communiceren we op een klantgerichte manier tijdens de veranderingen?
 • Kiezen van een relevante positionering voor de doelgroep die duidelijk is en niet overlapt met andere agentschappen of organisaties?

De uitdaging

Een sterke klantgerichte positionering van het nieuwe gefusioneerde agentschap kan niet zonder het uittekenen van een interne en externe lange termijn communicatiestrategie.

 • Hoe de klantgerichte (communicatie)strategie van VLAIO beter intern vertalen en communiceren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we meer (kandidaat)ondernemers bereiken met onze communicatie? Wat is de ideale kanalenmix om de verschillende doelgroepen gericht te informeren, inspireren en ondersteunen?

Onze aanpak

Een klantgerichte positionering = een strategische keuze.

Een nieuwe organisatie heeft richting nodig. Het VLAIO organisatiekompas – voor wie, wat, hoe en waarom doen we het?  – vertrekt vanuit de klant. Dit organisatiekompas dient als leidraad voor alle interne en externe communicatie als nieuw agentschap.

Klantgericht veranderen = doordacht en duidelijk communiceren.

Transitiecommunicatie:

 • De fusie creëert een momentum voor een nieuwe klantgerichte positionering. Nog voor het agentschap van start gaat worden alle (interne)stakeholders op de geïnformeerd over wat er verandert en welke praktische voordelen dat met zich meebrengt.
 • Intern worden guidelines rond hoe klantgericht communiceren naar al onze stakeholders toe tijdens de veranderingen gedeeld. Een transitieteam met medewerkers van IWT en Agentschap ondernemen werken hieraan samen.

transitiecommunicatie

Communicatie als nieuw agentschap:

Het organisatie kompas als leidraad voor ontwikkeling van externe communicatie en ondersteunende diensten zoals:

 • Creatie communicatie en vereenvoudigde aanvraag procedure voor de vernieuwde kmo-portefeuille en de nieuwe kmo-groeisubsidie.
 • Ondersteunende communicatie bij de creatie van het e-loket. Eén informatiepunt waar (kandidaat)ondernemers alle informatie gecentraliseerd kunnen terugvinden en hun dossiers kunnen opvolgen.
 • Overzicht creëren in de vele ondersteunende initiatieven die door VLAIO zelf of via dienstverlenende partners worden georganiseerd.
 • CONNECT: ondernemers bereiken door boekhouders & accountants gericht te ondersteunen met de juiste middelen om hun klanten te kunnen adviseren. Op basis van een aantal persona’s wordt een roadshow uitgewerkt en een website waar ‘cijferberoepers’ alle informatie kunnen terugvinden.
 • Redesign van VLAIO.be om eerste quick wins te realiseren in afwachting van compleet nieuwe site.
 • Ontwikkeling van vlaanderenonderneemt.be en connect.vlaanderen

Het resultaat

 • Een gedragen nieuwe positionering voor een nieuw Agentschap.
 • Een continue streven naar klantgerichter communiceren en vereenvoudigen van ondersteunende diensten.
 • Antenno ontwikkelt voortdurend nieuwe dragers en communicatiecampagnes voor Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zowel ter ondersteuning van externe als interne communicatie.