VMM: iedereen meekrijgen om een oplossingsgerichte partner te worden

VMM: iedereen meekrijgen om een oplossingsgerichte partner te worden

In een veranderend landschap wil de de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een nieuwe rol opnemen als ‘oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving’. Dat vraagt van medewerkers een andere mindset. Samen geven we vorm aan een nieuw gewenste cultuur en DNA van VMM, en ondersteunen we met interne changecommunicatie.

Vraag

De VMM is in verandering. 2030 is de horizon van een grondige herziening van de inhoud, organisatievorm en cultuur. Als ‘oplossingsgerichte partner’ wil het overheidsagentschap leefmilieuoplossingen aanbieden voor de maatschappij. Hoe kunnen we deze nieuwe visie laten landen in het DNA van de organisatie en het gedrag van medewerkers? Voor het spoor VMM-DNA – dat werkt aan een cultuur van samenwerken en betrokkenheid van medewerkers –  wil de overheidsorganisatie externe expertise in huis halen voor een langdurig traject.

VMM-traject2030

Aanpak

Antenno werkt bij VMM als een estafetteploeg. Met verschillende expertises en vaardigheden (change, communicatie, CX, waarden en cultuur expertises lopen samen) en in de symbiose met de VMM cultuur stuurgroep wordt dit traject ingezet. De coronapandemie en bijbehorende telewerkverplichting zorgen ervoor dat we niet letterlijk inhouse kunnen werken bij de VMM, maar we vinden andere manieren om voeling te krijgen met de organisatie en om haar medewerkers voeling te laten houden met het veranderingstraject. De eerste periode focussen we op luisteren naar medewerkers, continuïteit brengen in interne communicatie zodat medewerkers het transitietraject begrijpen, er zin in krijgen en eraan kunnen bijdragen, en mensen samenbrengen over afdelingen heen.

 

Na een tussentijdse evaluatie werken we verder aan 5 werven:

  • het cultuurteam vormgeven en een rol geven in de organisatie
  • oplossingsgerichte en partnergerichte ervaringen creëren in enkele sleutelprocessen
  • de cultuurdialoog stimuleren
  • het vernieuwde VMM-DNA laten zien, intern en extern
  • de cultuurverandering meten en die inzichten gebruiken om het traject verder te sturen

 

De veranderingscommunicatiestrategie berust op volgende pijlers:

  • Een changeplan op basis van gesprekken met een doorsnede van de organisatie, waaruit blijkt waar de VMM staat en waar het naartoe wil
  • Een contentplan met wekelijks verhalen, informatieve en activerende boodschappen voor medewerkers.
  • Een interne campagne die doet nadenken over de mindset waarmee je in je rol staat
  • Sleutelmomenten worden aangegrepen om het transitieverhaal helder te brengen, onder meer de overgang naar een nieuwe organisatievorm wordt mee in goeie banen geleid

VMM-missie/visie

Resultaten

Fase 1: de organisatie leren kennismaken met de nieuwe visie en het nieuwe strategisch kader en wat dat voor elk team en elke medewerker betekent.

Fase 2: de VMM als oplossingsgerichte partner krijgt concrete invulling naar gedrag, systemen en processen in de nieuwe organisatievorm.

VMM-interne-campagne

Wil u gepast communiceren bij verandering?

Volg ons gratis webinar