Water-link: glashelder communiceren in veranderende contexten

Water-link: glashelder communiceren in veranderende contexten

Water-link heeft de afgelopen jaren een veranderingscyclus doorgemaakt. De watersector in zijn geheel en de organisatie in het bijzonder blijven sterk in beweging. We begeleiden water-link in strategische partnerprojecten en communicatie. Want mensen meekrijgen is in een veranderingscontext cruciaal.

Vraag

Het waterbedrijf van Antwerpen herdenkt haar eigen rol voortdurend: met welke activiteiten blijft water-link ook in de toekomst relevant? Hoe kan water-link in haar arena met andere partijen samenwerken om water te blijven garanderen? Hoe kijken we zelf naar duurzaamheid en hoe komen we ermee naar buiten? Antenno is partner om vraagstukken rond veranderingscommunicatie en marktgericht positioneren op te nemen.

Aanpak

Een marktgerichte positionering uit zich voor water-link meer en meer in een MVO-positionering en -propositie. Marketing outsourcing blijkt de ideale samenwerkingsvorm om MVO helderder af te bakenen, sterker te maken naar klanten en consequent mee te nemen in sales en commerciële trajecten. Een marketing- en communicatie-expert werkt mee aan het hele plaatje: strategisch, tactisch, operationeel en de bruggetjes ertussen. Tot en met het voeden en monitoren van contentkanalen.

Stap één: een arena-oefening. Wat doen andere spelers met betrekking tot MVO & communicatie? Welke ruimte ligt open voor water-link en welke keuzes maken we daarin? Met de duurzaamheidsstrategie en de klantennoden in de industrie als uitgangspunt, konden we aansluiting vinden bij strategie én sales.

Na een fase van analyse en onderbouw bepalen, kantelen we door naar contentplan en -creatie. In nauwe samenwerking met de commerciële afdeling wordt onder meer de salespresentatie over MVO incrementeel verbeterd.

In veranderingscommunicatie is het zaak boodschappen helder te maken, doelgroepen goed te kennen en momenten te grijpen. We doen een stakeholderoefening om interne medewerkers fijnmaziger te segmenteren in functie van hun noden in een bepaald veranderingstraject. Bij projectmanagers creëren we bewust zijn over het belang van communicatie, kernboodschappen en betrokkenheid. Op belangrijke momenten helpen we met scripten, zodat de boodschap duidelijk en coherent wordt overgebracht.

infografiek van water-link over duurzaamheid

 

infografie van water-link over spaarbekkens

Resultaten

We brengen de complexiteit terug naar de essentie. Want om het geweldige MVO-verhaal van water-link tot zijn recht te laten komen, maken we de shift van een product-technische aanpak naar een die waardevol is voor partners. Outside-in-denken dus.

Ook relevant blijven én er helder over communiceren?

Contacteer ons