Market Orientation Review leaflet

De Market Orientation Review objectiveert de marktgerichtheid van uw organisatie. Meer over de meting, de manier van werken, het momentum, next steps en het  budget vindt u in de factsheet.

Antenno Market Orientation Review leaflet download

Download de leaflet

Wilt u de marktgerichtheid van uw organisatie in kaart brengen?

Contacteer ons