Change management

Change management zet in op gedrag

De toon zetten. Intern en extern. Een succesvolle transformatie vraagt vaak om gedragswijzigingen en nieuwe inzichten, zowel bij medewerkers als doelgroepen. We zetten een marktgericht transformatie- en communicatieplan op. Liefst op verschillende snelheden, voor de verschillende interne doelgroepen.  Change management is als een hink-stap-sprong: activeren, leren en bestendigen. Daarbij verliezen we nooit de doelstelling uit het oog: een klant- en marktgerichte organisatie worden.

Een changetraject in het kort

We vertrekken van een helder kader en duidelijke visie, die kunnen worden gecommuniceerd naar de interne en externe doelgroepen. In een doordacht cocreatief procesbetrekken we uw medewerkers met het oog op draagvlak en intern enthousiasme. We staan stil bij wat mensen intern moeten kennen, kunnen en willen om de transformatie te omarmen en coachen hen. We kijken samen naar structuur, processen en performance management om veranderingen te bestendigen.

Op zoek naar een inhouse transformatie-consultant?

Neem contact op met mij

Wanneer heeft u nood aan change management?

  • Als u voelt dat uw organisatie stilstaat of nood heeft aan een nieuwe dynamiek
  • Als uw organisatie zich in een situatie van integratie, fusie of overname bevindt
  • Bij elke grote veranderingen rond een specifieke thema’s zoals het nieuwe werken, digitale adoptie, organisatiecultuur
  • Als u uw koers wilt bijsturen om andere richtingen te verkennen
  • Als u uw organisatie nood heeft aan digitale innovatie

Uw change management slim aanpakken?

Laten we dat samen doen