Duurzame strategie & communicatie

Welke waarde creëert uw organisatie voor de samenleving?

Elke onderneming wil waarde creëren voor klanten. Maar waardegedreven ondernemen zet het perspectief veel breder. Het ondernemerschap van de toekomst wil een positieve impact hebben, ook op maatschappelijk vlak. Want elke organisatie heeft een impact op de samenleving en hangt op een bepaalde manier van diezelfde samenleving af.

Duurzaamheid gaat dus over verbindingen leggen: MVO is geen of-of-verhaal, maar slaagt erin waarde te creëren voor klant, medewerker, aandeelhouder én maatschappij.

Uw duurzame strategie

U staat voor de uitdaging om duurzaamheid tot in de kern van uw organisatie te krijgen?

Omdat u gelooft dat duurzaam ondernemen, future-proof ondernemen is.
Omdat u beseft dat niet-duurzaam ondernemen meer en meer een liability wordt.
Omdat uw partners en klanten verwachten dat u leading bent op het vlak van duurzaamheid, of tenminste niet lagging. 
Omdat u en uw medewerkers blij worden van positieve maatschappelijke impact.

Wij helpen u het bos door de bomen zien in de verschillende kaders en perspectieven op MVO. 
Wij adviseren u om duurzaamheid strategisch in te bedden en uw waardepropositie ermee te versterken of te laten evolueren.
Wij geven voorzetten om duurzaamheid door te pakken op environmental, social & governance-vlak. 

Over duurzaamheid communiceren

Duurzaamheid en transparantie versterken elkaar. Als u duurzaam werkt, wilt u dat ook tonen. En door te tonen hoe u werkt, voelt u aansporing om verder te verduurzamen. 

Duurzaamheidsverslaggeving is vaak de ideale aanleiding om uw MVO-verhaal scherper en consistenter te krijgen. Om voorbij de losse ‘acties’ te kijken, naar de rode draad in uw benadering van duurzaamheid. 

Al snel zal u merken dat duurzaamheidscommunicatie meer is dan uitpakken op één moment van het jaar. Het geeft voeding aan zowat al uw communicatie, net omdat het zo makkelijk de brug legt naar de echte purpose van wat u doet. Omdat het momentum creëert bij medewerkers en stakeholders. Omdat het – met een beetje aandacht en goeie wil – een verhaal is dat zichzelf vertelt.

Waarmee kunnen wij u helpen? 

  • Duurzaamheidsverslaggeving, ook volgens de GRI standard 
  • Storytelling rond duurzame thema’s 
  • Expliciteren van uw duurzame purpose 
  • De fundamenten van uw duurzaamheidsvisie communicatief vastklikken 

Samen waarde creëren?

Contacteer ons