Market Orientation Review

Transformatie is verandering die waarde creëert. Waardecreatie voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving. Dat vraagt om een integraal en overkoepelend beleid.

Market Orientation Review: assess your market-driven change

Hoe marktgericht is uw organisatie? Met Market Orientation Review krijgt u een duidelijk beeld. Het is een verbindend concept bij organisatiebrede transformaties en een daadkrachtig instrument om strategie-implementatie en organisatieontwikkeling op te volgen.

Wat houdt de Market Orientation Review in?

De Market Orientation Review meet de stand van zaken in uw bedrijf op zes bouwstenen: sensitiviteit, leiderschap, mensen, organisatie, processen en waardecreatie. Deze zes dimensies samen geven een totaalbeeld van ‘marktgerichtheid’.

De meting gebeurt door middel van een interne bevraging bij uw medewerkers. Op die manier sensibiliseert u rond de nood aan verandering. Tegelijkertijd krijgt de marktgerichtheid van uw organisatie een score.

Het Market Orientation Review rapport brengt synthese in een complexiteit aan strategische transformatieprojecten. Aan de hand van die resultaten gaan we de professionele dialoog aan met uw organisatie over waar ze op in moeten zetten om optimale impact te creëren. We reiken inzichten aan over bijsturing. Inzichten die ook dienst doen als houvast in turbulente tijden.

Deelnemen aan de ontbijtsessie 'Hoe marktgericht is uw organisatie'?

Schrijf u hier in

Wanneer is de Market Orientation Review iets voor u?

  • Als uw organisatie nood heeft aan reflectie op het reeds afgelegde transformatietraject en bijbehorende heroriëntatievereisten.
  • Als uw organisatie een eenduidig inzicht in de stand van zaken, een complexiteitsreductie wilt.
  • Als uw organisatie nood heeft aan interne bewustwording van changenoden.
  • Als uw organisatie het leiderschap een aanknopingspunt wilt geven om het transformatietraject door te zetten.

Interesse in de Market Orientation Score?

Contacteer ons