Onze data policy - GDPR

Hoe wij omgaan met jouw data.

Jouw data en privacy: daar gaan wij niet licht over en hadden wij GDPR niet voor nodig. Wij gaan bewust om met jouw persoonsgebonden data, omdat we dat zelf ook gewoon belangrijk vinden. Dus geen spam, al zeker geen doorverkopen van gegevens en we slaan jouw gegevens op in systemen die dezelfde strenge standaarden eerbiedigen. En we hopen vooral met jou te kunnen communiceren zoals we dat in real life zouden doen.

Data van sollicitanten

Bij Antenno vinden we het belangrijk dat de persoonsgegevens van sollicitanten zo goed mogelijk beschermd worden. Daarom verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens op basis van je toestemming en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens.
De Privacy verklaring die door Antenno is opgesteld, is bedoeld om jou als sollicitant te informeren over de wijze waarop we je persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Antenno vraagt dus persoonsgegevens op wanneer je solliciteert. Dat doen we niet zomaar. En al helemaal niet om je te spammen. De gegevens die we opvragen hebben we nodig om een efficiënt wervingsproces mogelijk te maken. We beloven je dan ook dat je gegevens enkel voor wervingsactiviteiten zullen gebruikt worden. Wat begrijpen we onder “wervingsactiviteiten”?
De communicatie van de wervings- en selectieprocedure van Antenno, het plannen van sollicitatiegesprekken met sollicitanten, het testen van sollicitanten in de vorm van eventuele assessments en het informeren van sollicitanten over mogelijk andere relevante vacatures binnen Antenno én over “werken bij Antenno”. We zullen je ook vragen of je van tijd tot tijd graag een mailtje ontvangt met kennis die we graag met je willen delen, onder het mom van “elkaar beter maken”.

De persoonsgegevens die we verzamelen hebben betrekking op je identiteit, woonplaats, adres, e-mailadres en telefoonnummer, opleiding(en) (scholing, cursussen, stages etc.) en arbeidsverleden (huidige en vroegere werkgevers, eventuele referenties etc.).
We houden geen gevoelige informatie over je bij. Bij “gevoelige informatie” denken we aan: gegevens die je ras of de etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen.

We beloven bij deze plechtig dat we je persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen.
Tenzij… we een externe partij zouden inschakelen voor onze rekrutering. Maar ook dan worden de gegevens enkel gebruikt voor rekruteringsdoeleinden bij Antenno.
Oh ja, en deze nog: als jij iets in je schild hebt gevoerd, en het gerecht komt aan onze mouw trekken, dan zijn we verplicht om je gegevens door te geven. ’t Is maar dat je’t weet!

Omspringen met gegevens als een goede huisvader, wat betekent dat voor ons?

  • Kort gezegd: we gaan met jouw gegevens om zoals we zouden willen dat er met die van ons wordt omgegaan, zo veilig mogelijk.
  • Jouw gegevens staan in een systeem. We zorgen ervoor dat we werken met systemen die jouw gegevens op een correcte manier – veilig – bijhouden.
  • Jij bent en blijft eigenaar van jouw gegevens: je kan op elk moment vragen om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Andere data

Ook als je niet solliciteert en jouw gegevens achterlaat (een webform omdat je bijvoorbeeld interesse hebt om een bijtanksessie bij te wonen of omdat je meer wil weten over Antenno) behandelen we deze met de nodige omzichtigheid. Uiteraard antwoorden wij graag op je vraag en doen we al eens een commerciële actie. Maar spammen doen we nooit.

En je kan ten alle tijde jouw gegevens verwijderen (uitschrijven uit een nieuwsbrief loopt ook gewoon vlot).

Right to be forgotten

Wil je uit onze databases helemaal verdwijnen. Dat kan (hoewel we er wel één of meerdere tranen over gaan laten). Contacteer ons gewoon!

Op onze website

Willen we uiteraard steeds beter worden. Daarom maken we gebruik van Google Analytics & Hotjar. In beide systemen wordt data onmiddellijk geanonimiseerd. We houden dus geen ip adressen bij.

Inschrijven voor onze maandelijkse liefdesbrief?

Geen spam, geen mysterie. Wel heel boeiende materie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram