Truly Valuable: samen bewegen naar één ambitie

Eensgezind over de uitdaging

In veel organisaties bestaat eensgezindheid over de uitdaging: marktgerichter worden. (Of variaties daarop: klantgerichter, future-proof, meer duurzame waardecreatie.)

Maar.
Als het concreet wordt, blijft iedereen in zijn koker zitten. Er is geen gedeelde taal.
Betrokkenen vinden elkaar niet. Te veel departementen zitten elkaar in de weg.

Daarom.
Truly Valuable is een kader voor pioniers in organisaties, om vanuit marketing, HR of change mensen samen te laten bewegen, door gerichte gesprekken te starten en elkaar te leren begrijpen.


24 maart ’23: Truly Valuable Seminar

Exclusief voor organisatiepioniers

Concrete hefbomen detecteren

Truly Valuable gaat ervan uit dat elke organisatie waardevol moet zijn voor klant, medewerker, aandeelhouder en maatschappij.

Heeft de organisatie alles in huis om het vertrouwen te krijgen van deze 4 stakeholders?

Effectieve organisatie

Steunende processen

Beschikbare info

Autonome werknemers

Sterke leiders

Met Truly Valuable kunnen change makers de sterktes en spanningen in hun organisatie identificeren en omzetten in gedeelde hefbomen.Menselijk én meetbaar

Truly Valuable is een wetenschappelijk onderbouwde methode, ontwikkeld in samenwerking met prof. dr. Rudy Moenaert, professor Strategische Marketing aan TIAS Business School. Omdat een holistische, organisatiebrede ambitie ook meetbaar, opvolgbaar en actiegericht moet zijn. Antenno's facilitatoren helpen teams om die uitdagingen te vertalen in gedragen oplossingen.

De methode is gestoeld op het geloof dat elke medewerker bijdraagt aan de ambitie en de waarde van een organisatie. Daarom is de participatie van interne stakeholders een cruciale factor in elk Truly Valuable denken.


Samen filosoferen over verbindingen leggen
in toekomstgerichte organisaties?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram