Changetrajecten vragen om change agents

Change is verweven met uw DNA. Verandering moet  in de geesten en in uw werking plaats vinden.

Wat hebben uw teams nodig om patronen te doorbreken? (Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon)
Wat hebben uw teams nodig om patronen te doorbreken? (Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon)

Change is relevant blijven

Het vermogen van een bedrijf en haar werknemers om te blijven ontwikkelen is een ongelooflijke troef geworden. Om relevant te blijven in de markt, talent te blijven aantrekken, een positieve impact te hebben op de samenleving.

U wilt investeren in de ontwikkeling van uw business en uw mensen? Dan helpen wij u om changetrajecten op te zetten vanuit medewerkersbetrokkenheid en interne communicatie. Om het risico op achterblijvers van in het begin te verkleinen en te kiezen voor een positieve, verbindende cultuur.

Change heeft zoveel dimensies. Dit vinden wij belangrijk en hiermee kunnen wij u helpen:

Kans op een nieuwe identiteit

Verandering kan soms raken aan de fundamenten van een bedrijf of hoe het als merk naar buiten komt. Vanuit een nieuwe bedrijfsstrategie of een ambitie rond ESG en MVO.

Een changetraject leidt dan tot een nieuwe identiteit of een versterkte positionering. Geen change om de change, niet veranderen wat goed gaat, maar een kans om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Changecommunicatie ontwerpen

Change is een proces, bovendien een van lange adem. Veel organisaties maken de fout om pas op het einde van dat proces aan interne communicatie te denken. Jammer, want daarmee geven ze medewerkers niet de kans om mee op de kar te springen.

In changetrajecten stellen wij een communicatieplan op dat mensen van in het begin, stap voor stap, stimuleert om mee te evolueren.


Op zoek naar een transformatieadviseur?

Strategische lijnen uitzetten, handen uit de mouwen. We analyseren uw vraag snel


Impact op medewerkers

Verandering heeft altijd een impact op medewerkers. Sommigen krijgen er goesting van, anderen hebben het moeilijker om met change om te gaan. De weerstand zit vaak niet waar management en projectleiders het verwachten.

Daarom is luisteren en een vinger aan de pols houden ontzettend belangrijk. Want finaal is de acceptatie door medewerkers een van de grootste succesfactoren van elke change.

Veranderen van cultuur

Vaak heeft de gewenste change te maken met een cultuurverandering, bewust of onbewust. De bestaande cultuur expliciet maken en benoemen welke concrete waarden en gedrag moeten worden versterkt en ontmoedigd, is dan the way to go. Anders blijft een organisatie hangen in koepeltermen waarvan niemand precies weet wat ze bedoelen.

Inschrijven voor onze maandelijkse liefdesbrief?

Geen spam, geen mysterie. Wel heel boeiende materie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram