Interne communicatie is dé onderscheidende factor

Met gedragen interne communicatie zullen uw medewerkers vertrouwen uitdragen. Naar elkaar, naar talent, naar klanten, stakeholders en samenleving.

 

Walking the walk aan de binnenzijde? (Upstairs Hotel, Oostende)
Walking the walk aan de binnenzijde? (Upstairs Hotel, Oostende)

Uw grootste influencer: interne communicatie

Uw mensen willen weten waarheen uw organisatie gaat, waarom welke knopen worden doorgehakt, welke plaats zij in Het Plan innemen, wat van hen wordt verwacht. Dat maakt van interne communicatie de differentiator voor organisaties vandaag.

Duidelijke boodschappen en transparantie werken verbindend en engagerend. Ook hier moet u outside-in werken, en inhaken op noden van medewerkers om raak te treffen. Maak eenvoudig wat complex is. 

Zo bouwt u aan efficiëntie, vertrouwen, betere samenwerking, sterker engagement en een positieve werksfeer tussen mensen, teams en afdelingen. En dat zal de markt merken.

Duidelijke, consistente boodschappen en transparantie werken verbindend en engagerend.

Cruciaal in employer branding, MVO en change

Uw identiteit en cultuur als organisatie leven ergens op het kruispunt van alle soorten gedrag, emoties en meningen van uw medewerkers. Met interne communicatie expliciteert u gewenst gedrag, wordt cultuur concreet. 

Dat maakt het in employer branding, MVO en change trajecten een cruciale succesfactor: talking the talk aan de buitenkant. Walking the walk aan de binnenkant? Klant, talent én medewerker zullen het merken wanneer die niet zijn gealigneerd. 

Talking the talk aan de buitenkant: walking the walk aan de binnenkant?

Bijtanksessie: Cultuur expliciteren, overbodige luxe?

Interactieve voormiddagsessie met presentatie als leidraad. Verschillende data. Over het waarom, het wanneer en het hoe van een gezonde, gedragen cultuur dankzij interne communicatie.

Uw reputatie in handen nemen

Al uw externe communicatie slaat ook naar binnen. U kunt uw narratief naar uw medewerkers daarom het beste zelf in handen nemen. En dat doen vòòr u berichten over uw plannen, acties en ambitie de buitenwereld instuurt. Zo stuurt u ook hoe medewerkers straks over uw organisatie praten. 

Nodig: een interne communicatiestrategie met plan. En een team dat het overzicht bewaart en de linken legt met al die stukjes informatie tussen afdelingen en projecten. 

U kunt uw narratief naar uw medewerkers het beste zélf in handen nemen.

Snel en efficiënt vooruit...

Sneller de juiste competenties in huis versus wervingskost en inwerktijd. Kennisinjectie voor uw teams dankzij coaching. Frisse, brede blik van buitenaf op uw dynamiek.  

Onze Antennes eten strategie als ontbijt, onderscheiden hoofd- van bijzaak en houden positionering scherp.

Ze verzetten met uw mensen bergen werk, zodat u weer tijd en ruimte krijgt voor uw kerntaken. 

... versus wervingskost en inwerktijd

U haalt rasechte bruggenbouwers in huis: tussen afdelingen en teams, uitvoering en strategie, HR en C-level, branding en rekrutering, uw reputatie en wat u brengt op al uw touch points. 

Zo wordt interne communicatie cruciaal. In uw traject gaan intern en extern in elkaar over.

Veranderingsmoeheid aanpakken met interne communicatie 

Hoe hielpen we Akzo Nobel om de strategie begrijpbaar te maken en op elk niveau te laten leven in de alledaagse praktijk?  

Iedereen mee dankzij uw intern communicatieplan

“Onze mensen weten dat toch?” Niet, dus. Consistentie en herhaling zijn cruciaal. Heftruckchauffeur, order picker, sales manager, recruiter, logistiek manager, engineer, binnendienst, buitendienst. Wie bereikt u waar met welke boodschap?

Leidraad voor uw intern communicatieplan: een content strategie met topics, stories en formats, een kalender, segmentering en de passende kanalen en touch points – app, intranet, smart screens, magazine.  

Rode draad én bindmiddel: uw werkgeversmerk en purpose. Met creatieve communicatie en consistentie treft u doel. 

Met creatieve communicatie vanuit uw merk en consistentie treft u doel. 

Uw intern communicatieplan in house oppakken 

Onze antennes zetten bij u in huis de strategie uit, verbinden afdelingen en verzetten mee communicatie-opdrachten. Zo krijgen u en uw team headspace voor kerntaken.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram