Changetrajecten vragen om change agents in huis

Change is verweven met uw DNA. Verandering moet plaats vinden in de geesten en in uw werking.

Wat hebben uw teams nodig om patronen te doorbreken? (Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon)
Wat hebben uw teams nodig om patronen te doorbreken? (Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon)

Waar kunnen we u bij helpen?

Wij zorgen bij u in huis voor extra handen, competenties en coaching en staan uw team bij in strategisch denken en change implementeren.

Transformatiebegeleiding
Thematische kapstokken vastleggen. Scharniermomenten pakken, en anticiperen. Stakeholders in kaart brengen, en altijd terugkeren naar de why. Zie ook leiderschapscommunicatie.

Veranderingscommunicatie
Veranker uw changeplan door inzichten in risicoanalyse, context en argumenten voor 'disbelief'. Met een transformatieplan naar verschillende interne of externe doelgroepen maken we communicatie actief deel van de change. We zetten in op interne communicatiekanalen met een interactief en lerend doel.

Leiderschapscommunicatie
Focus op de rol van communicatie in uw leiderschapscultuur en -gedrag. Ruimte maken voor momenten met het team, consequente, mensgerichte boodschappen, met feedback en dialoog.

Cultuur expliciteren
Een afgebakend project waar u best medewerkers of andere stakeholders van in het begin in betrekt. We vertrekken vanuit een ambitie en een realiteit, en hoe die samenkomen. Daarna wordt het een traject, waarin u uw organisatie voor langere tijd wil meenemen.


Op zoek naar een inhouse transformatieadviseur?

Strategische lijnen uitzetten, handen uit de mouwen. We analyseren uw vraag snel

Hoe pakken we dat aan?

Met die strategische scope zetten we een transformatie- en communicatieplan op. Liefst op verschillende snelheden, voor de verschillende doelgroepen: 

vertrekken van een helder kader  
en een duidelijke visie, binnen een communicatieplan 

in een doordacht cocreatief proces uw medewerkers betrekken 
met het oog op draagvlak en intern enthousiasme  

vastpakken wat mensen intern moeten kennen, kunnen en willen  
om de transformatie te omarmen 

uw mensen en teams coachen op aangepaste snelheden 
activeren, leren, bestendigen - repeat 

samen kijken naar structuur, processen en performance management  
om veranderingen te bestendigen 


Naar succesvolle transformatie

Een succesvolle transformatie vraagt om gedragswijzigingen en nieuwe inzichten, zowel bij medewerkers als doelgroepen. Die doelgroepen kunnen stake- en shareholders zijn, klanten en, breder, de samenleving. 

Die verandering is zo verweven met het DNA van uw organisatie dat alleen maatoplossingen tot duurzame resultaten leiden. Daarom werken wij het beste als uw change agent, in huis.   

In huis lopen onze senior adviseurs mee en leggen we verbanden tussen huidige operaties en uw changeplannen. We helpen hokjes doorbreken en Het Verhaal vertellen.   


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram