Strategische marketing loont. Ook voor kmo's.

Dagelijks vechten marketers tegen misvattingen omtrent ons beroep. 'Marketing = reclame', 'marketing, dat kost alleen maar geld', 'marketing dat is iets voor grote bedrijven', en we zijn allemaal een beetje de 'marketingman':

Een flinke boost dus voor ondernemers die willen investeren in een klantgerichtere organisatie en duurzame groei. Meer informatie over de vernieuwde kmo-portefeuille kan je vinden op deze pagina van vlaio.be.

Streven naar waarde

Gelukkig groeit het besef binnen bedrijven dat we niet langer omheen de klant kunnen. B2C, B2B of publieke instelling, we moeten allemaal onze klanten terug in de kern krijgen van onze activiteiten. Dat is de essentie van succesvolle marketing. Terugplooien op onze klanten en focussen op de waarde die we voor hen creëren en hoe we daar geraken.

Vergt dat een investering? Ja. Op welke termijn heb je die terugverdiend? Geen idee. Loont het dan wel? Absoluut.

Gelukkig groeit het besef binnen bedrijven dat we niet langer om de klant heen kunnen.

Durven investeren

Ondernemingen die durven investeren in zichzelf en hun klantgerichtheid plukken daar altijd de vruchten van. Tenminste, als ze het juiste verhaal vertellen en niet meteen overschakelen op meer verkopen. En daar ligt vaak de moeilijkheid voor marketers binnen organisaties: 'marketing bijziendheid'. Marketers zijn soms te zeer bezig met het op verkoop gerichte verhaal dat zij voor ogen hebben en de gegevens die hen die richting uitsturen. En dan dreigt de klant vergeten te worden.

Daarom is het soms nodig om je verhaal scherp te laten stellen en je strategie te laten objectiveren door een externe partij.

Een duwtje in de rug

Het goede nieuws is dat het steunplafond nu een pak hoger ligt dan vroeger.

Het is evident dat investeren in een externe partij voor kmo's geen sinecure is. Maar gelukkig voorziet het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (een fusie tussen het voormalige Agentschap Ondernemen en IWT) in een welgekomen duwtje in de rug. De kmo-portefeuilles voor advies en strategisch advies worden nu samengevoegd tot één uitgebreide portefeuille.

In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies. Het goede nieuws is dat het steunplafond nu een pak hoger ligt dan vroeger (max. 2.500€).

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage voor hen bedraagt 30%. Een samenvatting vind je in onderstaande tabel:

Een flinke boost dus voor ondernemers die willen investeren in een klantgerichtere organisatie en duurzame groei. Meer informatie over de vernieuwde kmo-portefeuille kan je vinden op deze pagina van vlaio.be.

Inschrijven voor onze maandelijkse liefdesbrief?

Geen spam, geen mysterie. Wel heel boeiende materie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram