9altitudes: change naar marktgerichtheid

Hoe waardevol? Truly Valuable

9altitudes is een pionier in procesverbetering en automatisering van productontwikkeling, productie en distributie. Zij weten als geen ander dat blijven evolueren essentieel is: zij maakten de omslag naar een meer marktgedreven organisatie en Truly Valuable helpt bij het changeproces.

Antenno & 9altitudes: change naar marktgerichtheid

De vraag: participatie verhogen

  • De interne participatie verhogen bij een change die 9altitudes doormaakt

Ons plan: survey

  • We vertrekken vanuit de premisse dat alle medewerkers bijdragen tot marktgerichtheid. Daarom neemt iedereen bij Televic deel aan de Truly Valuable enquête om waardecreatie te meten
  • De online enquête bevraagt de respondenten op 6 dimensies. Antwoorden zijn nooit juist of fout, de eigen perceptie telt.
  • Een gedetailleerd rapport met de resultaten. We geven een globaal marktgerichtheidscijfer en specifiëren per dimensie. Daarna is er een drill-down voor de verschillende relevante subniveaus, bijvoorbeeld departementen, anciënniteit, enzovoort.
  • Een interactieve werksessie met de directie. De resultaten worden gepresenteerd, meteen worden ook sterke punten en verbeterpunten aangegeven
  • Een eindnota geeft het concrete verbeterpotentieel en mogelijke acties/projecten aan.
Antenno & 9altitudes: change naar marktgerichtheid

De resultaten: inzicht & advies

  • Een bevraging bij al de afdelingen van 9altitudes.
  • Een bijzonder hoge en spontane response rate.
  • Een uitgebreid rapport en een actiegericht advies over de change bij 9altitudes.

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram