Aquafin: buitengewoon vóór talent

Outside-in en verbindende HR

De vraag naar employer branding bij Aquafin bracht ons eerst tot de essentie. Wat is de HR-visie op talent en leiderschap?

Daarna vertaalden we die naar een onderscheidend werkgeversmerk. Hoe ziet recruitment marketing eruit? Waar leggen we de wauw-momenten in de candidate journey?

Dat betekent: intense trajecten doorlopen en gedurfde keuzes maken. Hoe moet HR met business samenwerken? En komen we tot een future-proof talentbeleid? Krijgen we iedereen mee met de nieuwe outside-in manier van denken en handelen in een organisatie die al in transitie is? En ondertussen corporate communicatie betrekken.

Aquafin employer branding
Aquafin employer branding

De vraag: employer branding

 • Inzetten op employer branding
 • Recruitment marketing versterken
 • Candidate journey en touchpoints analyseren
 • Teams voeden zodat ze zelf kunnen doorpakken

Ons plan: organisatieontwikkeling

 • De binnenkant: HR-visie, -missie en -ambitie voor talent vastpakken
 • Interne en externe positionering vastleggen, plaats in het speelveld kiezen
 • Touchpoint en candidate journey workshop met teams
 • Outside-in denken en handelen, persona-oefening
 • Rekruteringsprocessen onder de loep nemen en ‘key pleasure points’ bepalen
 • Verdere begeleiding teams en employer brand ambassadors

De resultaten: marktstrategie en communicatie

 • HR talentvisie, -missie, -ambitie en Employee Value Proposition
 • Employer branding, aan binnen- en buitenzijde getoetst
 • Employer brand guide, complete visuele en inhoudelijke leidraad, incl. richtvragen voor intake, tone of voice, webcopy en vacature how-to schrijfgids
 • Draaiboek voor recruitmentcommunicatie
 • Begeleiding bij uitrol positionering en strategie
 • Aquafin bekroond als HR Ambassadeur 2021/2022

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram