Gemeente Boom: troeven uitspelen in city marketing

Diensten: 

Boom ontpoppen

Boom heeft alle troeven in handen om een sterke uitstraling te hebben naar haar belangrijkste doelgroepen, maar die worden niet (voldoende) als zo gepercipieerd. Er zijn zeker goestinggevende initiatieven, maar het blijft bij alleenstaande acties.

We werken samen aan de langetermijnambities van de gemeente Boom: city marketing voor verschillende doelgroepen.

Antenno & Boom: troeven uitspelen in city marketing
Antenno & Boom: troeven uitspelen in city marketing

De vraag: city marketing voor Boom

 • Geleidelijk ontwikkelen van een sterk merk Boom met een duidelijke positionering en imago
 • Het aantrekken van nieuwe inwoners
 • Het aantrekken van shoppers
 • Het aantrekken van bedrijven en ondernemers
 • Het behouden van de bovenstaande doelgroepen
 • Het laten leven en bruisen van Boom
 • Concurrentie kunnen aangaan met lokale of regionale entiteiten in de buurt

Ons plan: transformatiemerk

 • De doelstellingen concreet maken en de prioriteiten vastleggen samen met het gemeentebestuur.
 • Een kwalitatieve bevraging bij de inwoners van Boom om richting te geven aan cocreatie met inwoners en gemeentepersoneel.
 • Het transformatiemerk ‘Boom ontpoppen’ geeft een ‘gezicht’ aan de veranderingsdrang in Boom. Nieuwe ideeën, projecten en initiatieven die bijdragen aan het ontpoppen van Boom komen onder één koepel. Inwoners kunnen om engageren voor een gedragen en gedeelde toekomstvisie voor Boom.
Boom-case-vragenlijst
Antenno & Boom: troeven uitspelen in city marketing

De resultaten: concept & plan

 • Een gedragen positionering, vertaald naar een nieuwe missie en visie voor Boom,
 • Een communicatieconcept, inclusief visuele bouwstenen voor de uitrol van een herkenbare en sprekende city branding.
 • Een haalbaar en motiverend plan voor city marketing, op maat van gemeente Boom.

Jouw organisatie ook in
beweging zetten?

Wij beginnen alvast aan de opwarming.

Helemaal op dreef?
Bekijk onze andere projecten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram